Základná škola Veľká Ida
Rada rodičov
Aktualizované: 05.10.2019
Trieda  Triedny dôverník   2019/2020  0.A  Agnesa Balážová  0.B  Kvetoslava Csiszárová  0.C  Jozef Horvát  I.A  Iveta Lukáč ová  I.B  Tina Janová  I.C  Kvetoslava Csiszárová  I.D  Eva Hudiová  II.A  Iveta Vaňová  II.B  Zdena Horváthová  II.C  Dávid Jano  III.A  Lýdia Kateržabek ová  III.B  Brigita Turtáková  IV.A  Eva Benӧová  IV.B  Dorota Janová  V.A  Veronika Lukáč ová  V.B  Iveta Vaňová  V.C  Sofia Janová  VI.A  Vlasta Bašč úrová  VII.A  Jana Molitorisová  VII.B  Koloman Turták  VII.C  Erika Janová  VIII.A  Lívia Nalevanková  IX.A  Martina Lukácsová  II. ŠT  Angelika Morová  III. ŠT  Katarína Matová  II. a  IV. ŠT  Blanka Turtáková  IV. ŠT  Božena Čisárová  IV. a  IX. ŠT  Katarína Kandráč ová  V. ŠT  Katarína Kandráč ová  V. a  VI. ŠT  Zdenka Morová  VI. ŠT  Katarína Kandráč ová  VI. a  VIII. ŠT  Angelika Morová  VII. a  VIII. ŠT  Slavomír Balog
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.