Základná škola Veľká Ida
Rada rodičov
Aktualizované: 01.11.2017
Trieda  Triedny dôverník   š k. rok 2017/2018  0.A  Zdena Horváthová  0.B  Nataša Bundová  0.C  Angela Mirgová  I.A  Lýdia Kateržabeková  I.B  Brigita Turtáková  I.C  Katarína Kandráč ová  I.D  Martin Jano  II.A  Anna Boháč ová  II.B  Dorota Budaiová  II.C  Veronika Turtáková  III.A  Veronika Lukáč ová  III.B  Gabriela Mižáková  III.C  Zdenka Horváthová  IV.A  Ema Csiszarova  IV.B  Elvíra Janová  V.A  Iveta Lukáč ová  V.B  Irena  Mirgová  VI.A  Lívia Nalevanková  VI.B  Brigita Turtáková  VII.A  Malvína Harbuľáková  VII.B  Martina Lukácsová  VIII.A  Kristián Szabó  IX.A  Anikó Németová  II. ŠT  Božena Čisárová  III.A ŠT  Zdenka Mórová  III.B ŠT  Katarína Kandráčová  II. –  VII. ŠT  Brigita Turtáková  IV. ŠT  Katarína Kandráč ová  V. ŠT  Slavomír Balog  VI. ŠT  Július Jano  VI. –  IX. ŠT  Izabela Horváthová  VII. ŠT  Ladislav Móro  VII. –  VIII. ŠT  Július Jano
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.