Základná škola Veľká Ida
Rada školy
Aktualizované: 05.10.2019
Zástupcovia školy: Mgr. Andrea Fedorová predsedníčka a zástupkyňa pedagogických zamestnancov Ing. Monika Stahovcová zástupkyňa pedagogických zamestnancov Gabriela Husárová zástupkyňa nepedagogických zamestnancov Zástupcovia obce: Tomáš Demko Ing. Silvia Galajdová Edita Theisová ICDr. Ladislav Szalay, PhD. Zástupcovia rodičov: Marcela Kundráková Monika Pomothyová Peter Lukáč Judita Lassú
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.