Základná škola Veľká Ida
Rada školy
Aktualizované: 15.10.2017
Rada školy – Základná škola,  Veľká Ida 1,  044 55 Veľká Ida Zloženie Rady školy: Predseda : Mgr. Andrea Fedorová  – zástupca pedagogických zamestnancov Členovia : Ing. Monika Stahovcová  – zástupca pedagogických zamestnancov Gabriela Husárová  – zástupca nepedagogických zamestnancov Marcela Kundráková – zástupca rodičov žiakov Emöke Hajdučeková  – zástupca rodičov žiakov Peter Lukáč  – zástupca rodičov žiakov Monika Pomothyová  – zástupca rodičov žiakov Ján Rontó  – delegovaný zástupca OZ Juraj Hován  – delegovaný zástupca OZ Edita Theisová  – delegovaný zástupca OZ ICDr. Ladislav Szalay, PhD. ,  farár a vicedekan – zástupca za výchovu a vzdelávanie
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.