Základná škola Veľká Ida
Rada školy
Aktualizované: 15.10.2017
Rada školy – Základná škola,  Veľká Ida 1,  044 55 Veľká Ida Zloženie Rady školy: Predseda: Mgr. Andrea Fedorová – zástupca pedagogických zamestnancov Členovia: Ing. Monika Stahovcová – zástupca pedagogických zamestnancov Gabriela Husárová – zástupca nepedagogických zamestnancov Marcela Kundráková – zástupca rodičov žiakov Emöke Hajdučeková – zástupca rodičov žiakov Peter Lukáč – zástupca rodičov žiakov Monika Pomothyová – zástupca rodičov žiakov Ján Rontó – delegovaný zástupca OZ Juraj Hován – delegovaný zástupca OZ Edita Theisová – delegovaný zástupca OZ ICDr. Ladislav Szalay, PhD., farár a vicedekan – zástupca za výchovu a vzdelávanie
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.