Základná škola Veľká Ida
Erasmus+
Aktualizované: 14.09.2019
Erasmus+ Naša škola sa v školskom roku 2019/2020 stala partnerskou školou v dvoch projektoch zameraných na školské výmenné partnerstvá. Tieto projekty boli schválené Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Obidva projekty budú trvať dva roky (24 mesiacov). Počas nich budú mať žiaci i pedagógovia možnosť spoznávať sa navzájom, spoznať nové krajiny a národnosti, ich zvyky a kultúru. Budú mať možnosť vymieňať si svoje skúsenosti a precvičovať komunikáciu v anglickom jazyku. Roots and Wings – Korene a krídla Projekt pod názvom Roots and Wings sa zameriava na používanie inovatívnej vyučovacej metódy s názvom Feuersteinova metóda učenia. Partnerské krajiny: Česká republika /koordinátor projektu/, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Nórsko, Slovensko Ciele projektu: rozvíjať reč, obohacovať slovnú zásobu, rozvíjať schopnosť vyjadrovania podnietiť u žiakov sebakontrolu, umožniť zažiť žiakom úspech z vlastnej práce podporovať u žiakov kooperáciu a vzájomné počúvanie sa predstaviť žiakom kultúru iných krajín rozšíriť obzory, rozvinúť ich rozmýšľanie Together against dropout – Spolu proti záškoláctvu Projekt pod názvom Together against dropout sa zameriava na hľadanie spôsobov, ktoré by minimalizovali záškoláctvo a šikanovanie na školách. Partnerské krajiny: Rumunsko /koordinátor projektu/, Lotyšsko, Turecko, Česká republika, Slovensko Ciele projektu: motivovať žiakov, aby zlepšili svoju dochádzku a kooperáciu hľadať spôsoby, ako minimalizovať záškoláctvo a bojovať proti šikanovaniu predstaviť žiakom kultúru iných krajín rozšíriť obzory, rozvinúť ich rozmýšľanie
· · · · · · · · ·
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.