Základná škola Veľká Ida
Technika od základných škôl
Aktualizované: 27.10.2019
Technika od základných škôl V školskom roku 2019/2020 sme sa prihlásili do projektu Technika od základných škôl . Náš projekt bol schválený a podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia. Tento projekt je určený pre žiakov prvého stupňa a je zameraný na rozvíjanie technického myslenia žiakov. Bude trvať do 30. 6. 2020. Dlhodobý charakter projektu : Prostredníctvom stavebníc by sme chceli zvyšovať technické zručnosti našich žiakov. Stavebnice, či zostrojovanie rôznych modelov približujú deťom skutočný svet. Deti sa hravou formou učia ako fungujú veci okolo nich a zároveň sa naučia vážiť si každú prácu, ľudí a predmety, ktoré ich obklopujú. Projekt sa bude realizovať na hodinách pracovného vyučovania v primárnom vzdelávaní a v špeciálnych triedach. Zážitkové učenie prináša deťom skúsenosti, ktoré im pomôžu lepšie zvládnuť reálny život. Mediálny plán propagácie: január: Zostrojiť plán obce apríl: Doprava v obci máj: Jednoduché stroje
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.