Základná škola Veľká Ida
ČASOVÝ ROZVRH VYUČOVANIA
Aktualizované: 29.07.2012
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
ČASOVÝ ROZVRH VYUČOVANIA

                                     ČASOVÝ     ROZVRH    VYUČOVANIA

 

 

 

 

 

      7,35    -     7,50

 

príprava na vyučovanie

      7,50     -     8,35

      8,35     -     8,45

 1.vyučovacia hodina

 prestávka

      8,45     -     9,30

      9,30     -     9,45

 2. vyučovacia hodina

 veľká prestávka

      9,45     -   10,30

    10,30     -   10,40

 3. vyučovacia hodina

 prestávka

    10,40     -   11,25

    11,25     -   11,35

 4. vyučovacia hodina

 prestávka

    11,35     -   12,20

    12,20     -   12,30

 5. vyučovacia hodina

 prestávka

    12,30     -   13,15

    13,15     -   13,45

 6. vyučovacia hodina

 obedňajšia prestávka

    13,45     -   14,30

    14,30     -   14,40

 7. vyučovacia hodina

  prestávka

    14,40     -   15,25

 

 8. vyučovacia hodina