Základná škola Veľká Ida
Organizácia školskej jedálne
Aktualizované: 07.11.2016
Organizácia školskej jedálne Školská jedáleň pri ZŠ Veľká Ida                      Súčasťou  našej  základnej  školy  vo  Veľkej  Ide  je  školská jedáleň,   ktorej    účelom    je    poskytovať    stravu:    desiatu    a    obed    žiakom    I.    a   I.  stupňa,    žiakom    v    hmotnej    núdzi,    deťom    obecnej    materskej    školy. Samozrejmosťou  je  stravovanie  učiteľov  a  pracovníkov  školy  ako aj iných záujemcov o stravovanie.       Bezproblémový  chod  školskej  jedálne  sa  pod  vedením  pani vedúcej Rity Ferencziovej starajú štyri pracovníčky:  p. Petra Kočišová – hlavná kuchárka p. Lýdia Kateržabeková – kuchárka p. Edita Vargová – prevádzkový zamestnanec p. Ildikó Fedorová – prevádzkový zamestnanec                                        Tento  kolektív  zostavuje  každý  týždeň  jedálny  lístok,  ktorý  je vyvesený na nástenke školskej jedálne.                        Ceny obedov za jeden obed sú nasledujúce: 1.- 4. ročník                         1,05 € 5.- 9. ročník                         1,12 € Žiakom v hmotnej núdzi príspevok na stravu poskytuje ÚPSVR v sume 1€ . O bedy     sa     platia  v hotovosti u  vedúcej  ŠJ  každý  deň  od  8,00  do  14,00 vždy  do  12.  dňa  v mesiaci.               Obed    pozostáva    z    polievky,    hlavného    jedla,    nápoja,    ovocia    alebo    dezertu    a    šalátu.    Šaláty    a zeleninové prílohy sa pripravujú vždy čerstvé zo sezónnej zeleniny. Jedálny    lístok    obsahuje    v    rámci    5    stravovacích    dní    2    hlavné    jedlá    s    mäsovým    pokrmom,    1  hlavné    jedlo     so     zmiešaným     pokrmom    (so     zníženou     dávkou     mäsa),     2     odľahčovacie     jedlá     (1     s  múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom).            Pri     výrobe     pokrmov     sa     postupuje     podľa     Zásad     správnej     výrobnej     praxe     HACCP     a     pri  zostavovaní     jedálnych       lístkov       v       zmysle       Zásad       pre       zostavovanie       jedálnych       lístkov       v   zariadeniach   školského stravovania  vydaných  Ministerstvom  školstva. Dbáme     hlavne     na     pestrosť,     striedanie     technologických    postupov    (varenie,     dusenie,     pečenie  atď.),   ktoré    sú    určené   normami    platnými    pre    školské    stravovanie,   a    ktoré    vyčísľujú    hmotnosť    porcie  jedál.   Dbáme    taktiež,    aby    prílohy    k    hlavnému    jedlu    sa    striedali    a   jedlá   boli   vždy   chutné.   Školská  jedáleň    sa    zapojila    do    súťaže,    ktorú    organizuje    firma    Danone    a    jej    cieľom    je    naučiť    naše   deti  konzumovať    jogurty    a    do    projektu    Školské    ovocie,    cieľom,    ktorého    je    naučiť    deti    konzumovať čerstvé ovocie.                      Na    škole    funguje    i    školský    bufet,    v    ktorom    si      žiaci    môžu    zakúpiť    desiatu    –    bagety,    žemle, pečivo, jogurty. Výdaj    stravy    sa    realizuje    dovozom    do    jedálničky    MŠ    pre    deti    MŠ    a    zamestnancov    MŠ    a  výdajom  cez okienka pre deti ZŠ a zamestnancov ZŠ v čase od 11,30 do 13,55.                       Odhlásenie: Žiaci, alebo ich rodičia, či ostatní stravníci sa môžu v prípade choroby, školského výletu, či iného dôvodu odhlásiť  a následne prihlásiť  u vedúcej ŠJ osobne, alebo na telefónnom čísle   055/ 69 92 114 , najneskôr v deň neprítomnosti a v deň nástupu do školy do  7,50 hod.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.