Základná škola Veľká Ida
Organizácia školskej jedálne
Aktualizované: 07.11.2016
Organizácia školskej jedálne Školská jedáleň pri ZŠ Veľká Ida           
         
Súčasťou  našej  základnej  školy  vo  Veľkej  Ide  je  školská jedáleň,  
ktorej    účelom    je    poskytovať    stravu:    desiatu    a    obed    žiakom    I.    a   I.
 stupňa,    žiakom    v    hmotnej    núdzi,    deťom    obecnej    materskej    školy.
Samozrejmosťou  je  stravovanie  učiteľov  a  pracovníkov  školy  ako
aj iných záujemcov o stravovanie.      
Bezproblémový  chod  školskej  jedálne  sa  pod  vedením  pani vedúcej Rity Ferencziovej starajú štyri pracovníčky:  p. Petra Kočišová – hlavná kuchárka p. Lýdia Kateržabeková – kuchárka p. Edita Vargová – prevádzkový zamestnanec p. Ildikó Fedorová – prevádzkový zamestnanec      
                                
Tento  kolektív  zostavuje  každý  týždeň  jedálny  lístok,  ktorý  je
vyvesený na nástenke školskej jedálne.    
                   Ceny obedov za jeden obed sú nasledujúce: 1.- 4. ročník                         1,05 € 5.- 9. ročník                         1,12 € Žiakom    v hmotnej    núdzi    príspevok    na    stravu    poskytuje    ÚPSVR    v sume    1€ .    O bedy     sa     platia
 v hotovosti u  vedúcej  ŠJ  každý  deň  od  8,00  do  14,00 vždy  do  12.  dňa  v mesiaci.              
Obed    pozostáva    z    polievky,    hlavného    jedla,    nápoja,    ovocia    alebo    dezertu    a    šalátu.    Šaláty    a
zeleninové prílohy sa pripravujú vždy čerstvé zo sezónnej zeleniny.
Jedálny    lístok    obsahuje    v    rámci    5    stravovacích    dní    2    hlavné    jedlá    s    mäsovým    pokrmom,    1
 hlavné    jedlo     so     zmiešaným     pokrmom    (so     zníženou     dávkou     mäsa),     2     odľahčovacie     jedlá     (1     s
 múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom).           
Pri     výrobe     pokrmov     sa     postupuje     podľa     Zásad     správnej     výrobnej     praxe     HACCP     a     pri
 zostavovaní     jedálnych       lístkov       v       zmysle       Zásad       pre       zostavovanie       jedálnych       lístkov       v
  zariadeniach   školského stravovania  vydaných  Ministerstvom  školstva.
Dbáme     hlavne     na     pestrosť,     striedanie     technologických    postupov    (varenie,     dusenie,     pečenie
 atď.),   ktoré    sú    určené   normami    platnými    pre    školské    stravovanie,   a    ktoré    vyčísľujú    hmotnosť    porcie
 jedál.   Dbáme    taktiež,    aby    prílohy    k    hlavnému    jedlu    sa    striedali    a   jedlá   boli   vždy   chutné.   Školská
 jedáleň    sa    zapojila    do    súťaže,    ktorú    organizuje    firma    Danone    a    jej    cieľom    je    naučiť    naše   deti
 konzumovať    jogurty    a    do    projektu    Školské    ovocie,    cieľom,    ktorého    je    naučiť    deti    konzumovať
čerstvé ovocie.                     
Na    škole    funguje    i    školský    bufet,    v    ktorom    si      žiaci    môžu    zakúpiť    desiatu    –    bagety,    žemle,
pečivo, jogurty.
Výdaj    stravy    sa    realizuje    dovozom    do    jedálničky    MŠ    pre    deti    MŠ    a    zamestnancov    MŠ    a
 výdajom  cez okienka pre deti ZŠ a zamestnancov ZŠ v čase od 11,30 do 13,55.                       Odhlásenie:    Žiaci,   alebo   ich   rodičia,   či   ostatní   stravníci sa   môžu   v prípade   choroby,   školského   výletu,   či iného    dôvodu    odhlásiť  a následne    prihlásiť  u vedúcej    ŠJ    osobne,    alebo    na    telefónnom    čísle      055/    69 92 114 , najneskôr v deň neprítomnosti a v deň nástupu do školy do  7,50 hod.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.