Základná škola Veľká Ida
Prihláška na stravovanie
Aktualizované: 14.09.2019
Prihlásenie svojho dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2019/2020 Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred – najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Spôsob úhrady: poštová poukážka, trvalý príkaz, internetbanking, vklad na účet, hotovosť Denný poplatok za odobraté jedlo a nákup potravín: Deti v MŠ: 1,74 € Žiaci ZŠ 1. – 4. ročník: 1,41 € Žiaci ZŠ 5. – 9. ročník: 1,50 € Desiata: 0,38 € Obed: 1,21 € Obed: 1,30 € Obed: 0,90 € Olovrant: 0,26 € Dopl.: 0,01 € Dopl.: 0,10 € Dotácia: 1,20 € Dotácia: 1,20 € Dotácia: 1,20 € Réžia: 0,20 € Réžia: 0,20 € Réžia: 0,20 € Deti /3 – 5 roč./: 1,74 € Žiaci 1. – 4. roč.: 0,21 € Žiaci 5. – 9. roč.: 0,30 € Deti /6 – 7 roč./: 0,54 € Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 8.00 hod. deň neprítomnosti na t. č. 055/699 21 14. Za včasné odhlásenie zo stravy zodpovedá v plnom rozsahu zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Prihláška na stravovanie Zápisný lístok stravníka na bežné stravovanie
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.