Základná škola Veľká Ida
Plán práce školskej knižnice 2018/2019
Aktualizované: 16.09.2018
September: Európsky deň jazykov – zábavno-náučné popoludnie Záložka do knihy spája školy – nadviazanie kontaktov medzi školami zapojenými do projektu v rámci ZÚ Október: Medzinárodný deň školských knižníc Skutočné knižnice skutočné vzdelávanie 100 rokov od vzniku ČSR Slovenský rok – zvyky a obyčaje – jeseň November: Popoludnie v knižnici – aktivity pri príležitosti ETBpD Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry December: Slovenský rok – zvyky a obyčaje – zima Sviatky v živote našich predkov vianočné príbehy. Listujeme v encyklopédiách, čítame legendy, vianočné rozprávky, modlitby Január: Vesmír a sci-fi literatúra – zostavujeme pele-mele o vesmíre Február: Rozprávočka, zažmúr očká – rozprávkové popoludnie v knižnici pre deti z ŠKD Slovenský rok – zvyky a obyčaje – jar Marec: Týždeň slovenských knižníc 1 . Slovom i maľbou – ilustrácie, leporelá a záložky – Týždeň rozprávky 2 . Hviezdoslavov Kubín 3 . Zložené z veršov – tvoríme poéziu 4 . Toto čítam ja – beseda o knihách Apríl: O Rómoch s Rómami Týždeň rómskej kultúry v školskej knižnici, výroba letákov, plagátov, výklad zameraný na históriu, zvyky a tradície, ľudovú slovesnosť, jazyk, osobnosti Príroda – akcie zamerané na ochranu životného prostredia Máj: Starší čítajú mladším Láska v slovenskej poézii – aktivita pre žiakov 8. a 9. r. Noc v knižnici – aktivity Jún: Kráľ školskej knižnice/čítania Slovenský rok – zvyky a obyčaje – leto Vyhodnotenie aktivít
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.