Základná škola Veľká Ida
Plán práce školskej knižnice 2018/2019
Aktualizované: 16.09.2018
September: Európsky deň jazykov – zábavno-náučné popoludnie Záložka do knihy spája školy – nadviazanie kontaktov medzi školami zapojenými do projektu v rámci ZÚ Október: Medzinárodný   deň   školských   knižníc    –   Skutočné   knižnice   –   skutočné   vzdelávanie   –   100   rokov   od   vzniku ČSR Slovenský rok – zvyky a obyčaje – jeseň November: Popoludnie v knižnici – aktivity pri príležitosti ETBpD Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry December: Slovenský rok – zvyky a obyčaje – zima Sviatky   v živote   našich   predkov   –   vianočné   príbehy.   Listujeme   v encyklopédiách,   čítame   legendy,   vianočné rozprávky, modlitby Január: Vesmír a sci-fi literatúra – zostavujeme pele-mele o vesmíre Február: Rozprávočka, zažmúr očká – rozprávkové popoludnie v knižnici pre deti z ŠKD Slovenský rok – zvyky a obyčaje – jar Marec: Týždeň slovenských knižníc 1 . Slovom i maľbou – ilustrácie, leporelá a záložky – Týždeň rozprávky 2 . Hviezdoslavov Kubín 3 . Zložené z veršov – tvoríme poéziu 4 . Toto čítam ja – beseda o knihách Apríl: O Rómoch    s Rómami    –    Týždeň    rómskej    kultúry    v školskej    knižnici,    výroba    letákov,    plagátov,    výklad zameraný na históriu, zvyky a tradície, ľudovú slovesnosť, jazyk, osobnosti Príroda – akcie zamerané na ochranu životného prostredia Máj: Starší čítajú mladším Láska v slovenskej poézii – aktivita pre žiakov 8. a 9. r. Noc v knižnici – aktivity Jún: Kráľ školskej knižnice/čítania Slovenský rok – zvyky a obyčaje – leto Vyhodnotenie aktivít
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.