Základná škola Veľká Ida
Školský psychológ
Aktualizované: 23.01.2018
Funkciu školského psychológa na škole vykonáva Mgr. Barbora Kubelková.  Konzultačné hodiny pre žiakov: pondelok až piatok 7:30 – 14:30 Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok 7:30 – 14.30 (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka) Úlohou školského psychológa je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho , skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole. Poskytuje odborné psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Výhodou školského psychológa, ktorý pôsobí na škole je, že osobne pozná atmosféru školy, členov pedagogického zboru, ich štýl práce a používané metódy. Žiaci a rodičia môžu v prípade potreby využiť služby školského psychológa a prispieť tak k zefektívneniu výchovy a vzdelávania. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.