Základná škola Veľká Ida
SOŠ technická
Aktualizované: 23.11.2013
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice SOŠ technická zriadila v našej obci detašované  pracoviská pre žiakov vzdelávajúcich sa v dvojroč ných uč ebných odboroch. Pre dievč atá je to výroba konfekcie, pre chlapcov stavebná výroba. Spolupráca s touto školou sa zač ala v školskom roku 2 010/11. Aj v tomto školskom roku prejavili žiaci záujem pokračovať v štúdiu na tejto škole. Vedenie SOŠ úzko spolupracuje s vedením základnej školy i s obecným úradom. Všetkým záleží na tom, aby žiaci dostali možnosť získ ania ďalšieho vzdelania.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.
1 1