Základná škola Veľká Ida
Chemická olympiáda
Aktualizované: 01.03.2015
Školské kolo chemickej olympiády – hodnotenie Na našej škole sa dňa 13. 2. 2015 uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády, do ktorej boli zapojení žiaci VIII. a IX. ročníka. Úlohy riešilo šesť žiakov v kategórii D. Otázky boli zamerané na teoretické poznatky z oblasti chémie v rámci osnov učiva zák lad nej školy . V budúcnosti plánujeme začleniť aj úlohy praktického charakteru. Olympiádu pripravila Mgr. Tünde Kissová. Výsledky školského kola chemickej olympiády: IX. ročník : 1. miesto: Klaudia Šušňáková   94% 2. miesto: Bernadett Tóthová      92% 3. miesto: Erika Urbanová          88% VIII. ročník: 1. miesto: Diana Molitorisová      97% 2. miesto: Lívia Kövesdiová         91% 3. miesto: Patrik Brezo             70%
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.