Základná škola Veľká Ida
Obvodné kolo geografickej olympiády
Aktualizované: 01.03.2015
Obvodné kolo geografickej olympiády Dň a 5.2.2015 sa zúč astnili žiaci našej školy obvodného kola g eografickej olympiády v Poproč i, ktorého sa zúč astnilo 8 žiakov. Naše umiestnenia: Kategória G – 5.roč ník 3. miesto: Lenka Škulková 82 bodov 8. miesto: Ema Sokáč ová 75 bodov – úspešná riešiteľ ka Kategória E – 8. a 9. roč ník  4. miesto: Diana Molitorisová 76 bodov – úspešná riešiteľka Úspešný m riešiteľom blahoželáme. Ďakujeme Mgr. Eve Timárovej, ktorá žiakov pripravovala.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.