Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 16.03.2015
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo Už   tradične   v marci      sa   schádzame      v priestoroch   našej   školskej   knižnice,   aby   sme   vzdali   hold   velikánovi   našej literatúry   –   Pavlovi   Országhovi   Hviezdoslavovi   a spolu      so   žiakmi   –   milovníkmi   literatúry   a recitácie   –   zorganizovali školské kolo recitačnej súťaže. Nebolo   tomu   inak   ani   tento   rok.   11.   marca   2015      sa   v priestoroch   školskej   knižnice   uskutočnilo   školské   kolo súťaže    Hviezdoslavov    Kubín.    Súťaže    sa    zúčastnilo    33    recitátorov,    ktorí    súťažili    v umeleckom    prednese    poézie a prózy. Výsledky súťaže sú nasledovné: POÉZIA: 1.kategória: 1.miesto:  Patrícia Staňová – II.A                     2. miesto: Cynthia Victória Bobalová – II.A                     3. miesto: Sára Benӧová – II.A 2.kategória: 1.miesto:  Matúš Papernik – VI.A                     2. miesto: Michaela Štrompová – VI.A                     3. miesto: Dávid Vilinský – VI.A 3.kategória: 1.miesto: neudelené                     2. miesto: Štefan Kočiš – VIII.A                     3. miesto: Tamara Takáčová – VII.A PRÓZA: 1.kategória: 1.miesto: Patrik Lipták – II.A                     2. miesto: Simona Jakelová – III.A                     3. miesto: Nikola Lukáčová – II.A                                      Andrea Kundráková – III.A 2.kategória: 1.miesto:  Natália Berdisová – V.A                     2. miesto: Brigita Harbuľáková – IV.A                     3. miesto: Liana Kováčová – IV.A                                      Michaela Humenská – VI.A 3.kategória: 1.miesto: Diana Molitorisová – VIII.A                     2. miesto: Noémi Kiglerová – VIII.A                     3. miesto: Klaudia Šušňáková – IX.A                                      Sabína Knapová – VIII.A   Víťazi nás budú reprezentovať v obvodovom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 9. apríla a 14.apríla 2015 v Košiciach. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.