Základná škola Veľká Ida
Obvodné kolo Pytagoriády
Aktualizované: XX.XX.2012
Obvodné kolo Pytagoriády V dňoch 16. a 17. marca 2015 sa uskutočnil 36. ročník obvodného kola Pytagoriády, ktorého sme sa zúčastnili aj s našimi žiakmi. V kategórii žiakov 3. ročníka sa na 1. mieste umiestnil Matej Götz z III. A Dominik Nalevanko z III. A sa stal úspešným riešiteľom. V kategórii žiakov 5. ročníka sa Lenka Škulková a Ema Sokáčová V. A sa stali úspešnými riešiteľkami. V kategórii žiakov 6. ročníka sa úspešnou riešiteľkou stala Michaela Štrompová zo VI. A. A rovnako úspešnou riešiteľkou v kategórii žiakov VIII. ročníka sa stala žiačka Diana Molitorisová z VIII. A. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentovanie našej školy a šírenie jej dobrého mena.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.