Základná škola Veľká Ida
Pytagoriáda - školské kolo
Aktualizované: 01.03.2015
Aj matematika nás baví! Príkladom toho s ú všetci štyridsiati siedmi odvážlivci tretieho až ôsmeho roč níka, ktorí sa v dň och 10. a 11. decembra 2014 rozhodli zmerať si sily a vedomosti so svojimi rovesníkmi a zúč astniť sa školského kola 36. roč níka Pytagoriády . Súťaž spoč ívala v riešení súboru 1 5 úloh poč as 60 minút, a to bez použitia kalkulač ky, matematických tabuliek, č i iných pomôcok. Úspešnými riešiteľmi sú všetci tí, ktorým sa podarilo správne vyriešiť aspoň 10 úloh. No a ako to dopadlo? Mená  Body za úlohy  Body za č as  Spolu  Úspešnosť  3.A      Götz Matej  12  12  24  ú  Nalevanko Dominik  12  6  18  ú  Pomóthyová Kornélia  10  8  18  ú  Szalaba Oliver  9   9   Csatlós Attila  7   7   Vitániová Vanesa  6   6   Harastiová Vanda  6   6   Ďurč ová Emma  6   6   Kundráková Andrea  6   6   Madak Richard  5   5   IV.A      Szilasi Šimon  10   10  ú  Kigler Roland  7   7   Koč iš Miško  6   6   Ciberová Lea  5   5   V.A      Sokáč ová Ema  13  2  15  ú  Hajduč ek Daniel  11  1  12  ú  Škulková Lenka  10  2  12  ú  Szabó Kristián  10  2  12  ú  Štefán Patrik  6   6   Horváthová Kornélia  6   6   Ignáthová  Liana  6   6   Lukács Dominik  5   5   VI.A      Štrompová Michaela  11  3  14  ú  Némethová Carmen  10  4  14  ú  Humenská Michaela  9   9   Paperník Matúš  7   7   Bárány Peter  7   7   VII.A      Vitániová Nikola  10  1  11  ú  Györgyová Frederika  7   7   VIII.A      Molitorisová Diana  11  5  16  ú  Brezo Patrik  7   7   Kiglerová Noémi  6   6   Najúspešnejší z každého ročníka postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční v marci 2015 . Drž íme Vám palce, aby s te čo najlepšie obstáli a čo najlepšie reprezentovali našu školu.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.