Základná škola Veľká Ida
Šaliansky Maťko
Aktualizované: 01.03.2015
Šaliansky Maťko Dň a 10.februára 2015 sa v priestoroch KSC Átrium klub konal  22.roč ník súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2015  . Našu školu v tejto recitač nej súťaži reprezentovala žiač ka 5. A triedy Natália Berdisová, ktorá s povesťou Podolínsky farbiar súťažila v 2. kategórii. Natálka sa umiestnila na peknom  4. mieste . K dosiahnutému úspechu jej srdeč ne blahoželáme. Ďakujeme PaedDr. Helene Hribovej, ktorá žiač ku pripravovala.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.