Základná škola Veľká Ida
Informatická súťaž iBobor
Aktualizované: 01.03.2015
iBobor Informatická súťaž iBobor v školskom roku 2014/15 Bobríci - 14. novembra 2014 V kategórii Bobríci súťažilo 13 211 súťažiacich . Plný poč et bodov dosiahli 78 . Bobrík Celkové poradie  Meno, priezvisko a trieda  Dosiahnutý výsledok  124. -  344.  Matej Götz, 3. A  84,00 bodov, 99. p ercentil   diplom  Benjamíni - 18. novembra 2014 V kategórii Benjamíni súťažilo 21 466 súťažiacich . Plný poč et bodov dosiahli 146. Benjamín Celkové poradie  Meno, priezvisko a trieda  Dosiahnutý výsledok  1362. -  1583.  Ema Sokáč ová, 5. A  62,68 bodov, 94. p ercentil  diplom  3247. -  3621.  Liana Ignáthová, 5. A  54,69 bodov, 85. p ercentil  diplom  3622. -  3667.  Peter Bárány, 6. A  54,68 bodov, 83. p ercentil  diplom  4459. -  5014.  Simona Bolč áková, 6. A  50,69 bodov, 79. p ercentil  diplom  4459. -  5014.  Michaela Štrompová, 6. A  50,69 bodov, 79. p ercentil  diplom  Kadeti - 11. novembra 2014 V kategórii Kadeti súťažilo 14 359 súťažiacich . Plný poč et bodov dosiahli 213. Kadet Celkové poradie  Meno, priezvisko a trieda  Dosiahnutý výsledok  402. -  1060.  Diana Molitorisová, 8. A  73,34 bodov, 97. percentil  diplom  1159. -  1329.  Jozef Šunda, 9. A  69,34 bodov, 92. percentil  diplom  1979. -  2667.  Klaudia Šušnáková, 9. A  66,68 bodov, 86. percentil  diplom  1979. -  2667.  Nicolas Trembecki, 9. A  66,68 bodov, 86. percentil  diplom  3102. -  3473.  Patrik Szakács, 8. A  62,68 bodov, 78. percentil  diplom  5304. -  5901.  Tímea Ignáthová, 8. A  57,35 bodov, 63. percentil  diplom  5304. -  5901.  Matúš Végvári, 9. A  57,35 bodov, 63. percentil  diplom  5983. -  6471.  Bernadett Tóthová, 9. A  56,02 bodov, 58. percentil  diplom  7345. -  7392.  Zuzana Kupcová, 8. A  53,36 bodov, 49. percentil  diplom  7693. -  8100.  Lívia Kövešdiová, 8. A  52,02 bodov, 46. percentil  diplom  8156. -  8785.  Sandra Berécová, 9. A  50,69 bodov, 43. percentil  diplom      Blahoželáme ! Ďakujeme Ing. Monike Stahovcovej a PaedDr. Alene G ö tzovej , ktor é žiakov pripravovali .
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.