Základná škola Veľká Ida
Informatická súťaž iBobor
Aktualizované: 30.11.2015
iBobor Informatická súťaž v školskom roku 2015/2016 Kadeti - 11. novembra 2015 V kategórii Kadeti súťažilo 15 207 súťažiacich Plný počet bodov dosiahli 39, úspešných riešiteľov je 2 624 (17,3%). Priemer získaných bodov je 34,58; medián je 33,37. Benjamíni - 12. novembra 2015 V kategórii Benjamíni súťažilo 22 927 súťažiacich Plný počet bodov dosiahli 61, úspešných riešiteľov je 3 651 (15,9%). Priemer získaných bodov je 35,31; medián je 34,37. Bobríci - 13. novembra 2015 V kategórii Bobríci súťažilo 15 519 súťažiacich Plný počet bodov dosiahli 80, úspešných riešiteľov je 2548 (16,4%). Priemer získaných bodov je 39,85; medián je 37. Blahoželáme!
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 219. - 276.  Diana Molitorisová, 9. A 69,34 bodov, 99. percentil diplom 2032. - 2233.  Patrik Brezo, 9. A 52,02 bodov, 87. percentil diplom 2032. - 2233.  Frederika Györgyová, 8. A 52,02 bodov, 87. percentil diplom 2307. - 2589.  Nikola Vitániová, 8. A 50,69 bodov, 85. percentil diplom Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 1218. - 1481.  Michaela Štrompová, 7. A 60,02 bodov, 95. percentil diplom 2195. - 2565.  Carmen Nemétová, 7. A 54,69 bodov, 90. percentil diplom 3196. - 3621.  Natália Berdisová, 6. A 50,69 bodov, 86. percentil diplom 3196. - 3621.  Lenka Škulková, 6. A 50,69 bodov, 86. percentil diplom Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 835. - 1143.  Matej Götz, 4. A 72,00 bodov, 95. percentil diplom 2112. - 2548.  Kornélia Pomothyová, 4. A 60,00 bodov, 86. percentil diplom
Pripravovali Ing. Stahovcová a Mgr. Hájeková. Ďakujeme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.