Základná škola Veľká Ida
LIGA 4x4
Aktualizované: 23.11.2015
Matematická súťaž        Piataci našej školy sa 12. novembra 2015 zúčastnili matematickej súťaže Liga 4 x 4. Súťaže sa zúčastnili žiaci V. A a V. B triedy obsadili pekné 6. miesto. Žiaci súťažili  v tomto zložení:    Šimon Stefán                                                        Maxim Pollák         Roland Kigler         Šimon Szilasi         Zapojením sa do súťaže  žiaci využili nielen svoje logické myslenie, ale  zároveň si  rozvíjajú  matematické schopnosti a zručnosti, stretávajú sa s netradičnými úlohami a matematickými hrami a šíria dobré meno školy. Blahoželáme! Ďakujeme aj  Mgr. Edite Kardosovej,  ktorá žiakov pripravovala.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.