Základná škola Veľká Ida
LIGA 4x4
Aktualizované: 23.11.2015
Matematická súťaž Piataci našej školy sa 12. novembra 2015 zúčastnili matematickej súťaže Liga 4 x 4. Súťaže sa zúčastnili žiaci V. A a V. B triedy obsadili pekné 6. miesto. Žiaci súťažili v tomto zložení: Šimon Stefán Maxim Pollák Roland Kigler Šimon Szilasi Zapojením sa do súťaže žiaci využili nielen svoje logické myslenie, ale  zároveň si rozvíjajú matematické schopnosti a zručnosti, stretávajú sa s netradičnými úlohami a matematickými hrami a šíria dobré meno školy. Blahoželáme! Ďakujeme aj Mgr. Edite Kardosovej, ktorá žiakov pripravovala.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.