Základná škola Veľká Ida
Súťaž Mladých záchranárov civilnej ochrany
Aktualizované: 06.06.2016
                 Súťaž  Mladých záchranárov civilnej ochrany – Herľany,  27. apríl 2016                                                        (Hodnotiaca správa)                            Dňa   27.   apríla   2016   sa   žiaci   krúžku   Mladý   záchranár   zúčastnili   pod   vedením   p.   uč.   Černej   na   22. ročníku   okresného   kola   súťaže   Mladých   záchranárov   civilnej   ochrany   v Herľanoch.   V tejto   súťaži   sa z našej   školy   zúčastnili   dve   družstvá.   Členmi   prvého   družstva   bola   Diana   Molitorisová      (kapitánka), René   Harasti,   Patrik   Brezo   z IX.A    a Michaela   Štrompová   zo   VII.A.   Členom   druhého   družstva   bol Maxim   Pollák   (kapitán),   Patrícia   Kerekesová,   Chanel   Trelová   a Samuel   Štefán   z V.B.      Spomedzi   14 súťažných   družstiev      sa   naše   prvé   družstvo   umiestnilo   na   10.   mieste   a druhé   družstvo   skončilo   na   7. mieste.      Na   súťaži   si   naši   žiaci   nielen   zasúťažili,   ale   naučili   sa      vyrábať   aj      krásne   náramky.   Už   teraz   sa tešíme na ďalší ročník súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany.                                                                                                         Mgr. Mária Černá    
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.