Základná škola Veľká Ida
Súťaž Mladých záchranárov civilnej ochrany
Aktualizované: 06.06.2016
Súťaž Mladých záchranárov civilnej ochrany – Herľany, 27. apríl 2016 (Hodnotiaca správa) Dňa 27. apríla 2016 sa žiaci krúžku Mladý záchranár zúčastnili pod vedením p. uč. Černej na 22. ročníku okresného kola súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany v Herľanoch. V tejto súťaži sa z našej školy zúčastnili dve družstvá. Členmi prvého družstva bola Diana Molitorisová (kapitánka), René Harasti, Patrik Brezo z IX.A  a Michaela Štrompová zo VII.A. Členom druhého družstva bol Maxim Pollák (kapitán), Patrícia Kerekesová, Chanel Trelová a Samuel Štefán z V.B. Spomedzi 14 súťažných družstiev sa naše prvé družstvo umiestnilo na 10. mieste a druhé družstvo skončilo na 7. mieste. Na súťaži si naši žiaci nielen zasúťažili, ale naučili sa vyrábať aj krásne náramky. teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.