Základná škola Veľká Ida
Pytagoriáda
Aktualizované: 06.06.2016
Pytagoriáda – obvodné kolo Dňa 8. a 9. marca 2016 sa v Košiciach uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády. Súťaž   spočívala   v riešení   súboru   15   úloh   počas   60   minút.     Súťažiaci   je   hodnotený   súčtom bodov   za   správne   riešenie   úloh   a   bodov   za   ušetrený   čas.   V   prípade,   že   súťažiaci   získa   aspoň 10    bodov    za    správne    riešenia    úloh,    sú    každé    jeho    ušetrené    4    celé    minúty    do    60    minút hodnotené 1 bodom; Úspešní riešitelia: Blahoželáme!!!
Mená Body za úlohy Body za čas Spolu IV.A Götz Matej 10 10 20 Pomothyová Kornélia 12 8 20 V.B Stefán Šimon 11 6 17 – 2. miesto Štefán Samuel 10 5 15 VI.A Škulková Lenka 12 5 17 Sokáčová Ema 10 5 11
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.