Základná škola Veľká Ida
Ruské slovo
Aktualizované: 14.03.2016
Ruské slovo Na   otázku,   či   sa   ti   páči   ruský   jazyk,   mnohí   odpovedia   –   nie.   Svoj   názor   by   ale   zmenili, keby   sa   dňa   10.   2.   2016   zúčastnili   krajského   kola   10.   ročníka   súťaže   v prednese   ruskej poézie   a prózy   a v speve   ruských   piesní   ,,Ruské   slovo“.    Tohtoročná   téma   znela:   ,,Ruský folklór   –   duša   ľudu“.   Každý   rok   stúpa   počet   súťažiacich   a k tomuto   číslu   tohto   roku   prispeli   aj žiaci našej školy. Súťažili sme v týchto kategóriách: - umelecký prednes – Natália Berdisová , získala 1. miesto; - kolektívny spev – Jázmin Bocskorás  a  Mirka Némethová , získali 3. miesto; - sólový spev – Michaela Štrompová . Nádherný   spevavý   ruský   jazyk   si   získal   srdcia   nás   všetkých   a to   v esteticky   precítenej recitácii, interpretačnej zručnosti, a to hovoreného i spievaného slova. PaedDr. Agnesa Gálová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.