Základná škola Veľká Ida
Ruské slovo
Aktualizované: 14.03.2016
Ruské slovo Na otázku, či sa ti páči ruský jazyk, mnohí odpovedia nie. Svoj názor by ale zmenili, keby sa dňa 10. 2. 2016 zúčastnili krajského kola 10. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy a v speve ruských piesní ,,Ruské slovo“. Tohtoročná téma znela: ,,Ruský folklór duša ľudu“. Každý rok stúpa počet súťažiacich a k tomuto číslu tohto roku prispeli aj žiaci našej školy. Súťažili sme v týchto kategóriách: - umelecký prednes – Natália Berdisová , získala 1. miesto; - kolektívny spev – Jázmin Bocskorás Mirka Némethová , získali 3. miesto; - sólový spev – Michaela Štrompová . Nádherný spevavý ruský jazyk si získal srdcia nás všetkých a to v esteticky precítenej recitácii, interpretačnej zručnosti, a to hovoreného i spievaného slova. PaedDr. Agnesa Gálová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.