Základná škola Veľká Ida
LIGA 4x4
Aktualizované: 21.11.2016
Aj    tento    školský    rok    sa    žiaci    piateho    ročníka    zúčastnili    súťaže    LIGA    4x4,    ktorá pozostáva   zo   štyroch   kôl   a   súťažia   štvorčlenné   družstvá   žiakov   V.   ročníka   základných   škôl. Túto      súťaž   organizuje   Gymnázium   –   Alejová   v Košiciach.   Zapojením   sa   do   súťaže   si   žiaci rozvíjajú    svoje    matematické    schopnosti    a zručnosti.    Tento    rok    sa    konal    jubilejný    desiaty ročník tejto súťaže. Našu školu reprezentovali žiaci z V. A,  ktorých pripravovala  p. uč. Stahovcová.  V súťaži sa im darilo a získali   3. miesto. Boli to: Leonard Balint Matej Götz Dominik Nalevanko                                                                Kornélia Pomothyová                  Súťažiacim srdečne blahoželáme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.