Základná škola Veľká Ida
Recitačná súťaž
Aktualizované: 06.06.2016
Súťaž v prednese slovenskej rozprávky   7.   októbra   2016   sa   v   priestoroch   kultúrno   –   vzdelávacieho   centra   Štátnej   vedeckej   knižnice   v Košiciach   uskutočnilo   regionálne   kolo   súťaže   v   prednese   slovenskej   rozprávky   Zlatá   podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Našu   školu   reprezentovali   žiačky:   Nikolka   Lukáčová   zo   4.A,   Natália   Berdisová   zo   6.A   a Michaela Štrompová z 8.A triedy. Natália   Berdisová    s   rozprávkou   o   Medovníkovom   domčeku   sa   umiestnila   na   2.   mieste,   Miška Štrompová    recitovala   rozprávku   o   Jankovi   Polienkovi   a   tiež   získala   2.   miesto,   samozrejme,   každá vo svojej kategórii. Všetkým trom dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.                PaedDr. Helena Hribová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.