Základná škola Veľká Ida
LIGA 4x4
Aktualizované: 19.11.2017
I    tento    školský    rok    sa    žiaci    piateho    ročníka    zúčastnili    súťaže    LIGA    4x4 ,    ktorá pozostáva   zo   štyroch   kôl   a tvoria   ju   štvorčlenné   družstvá   žiakov   základných   škôl.   Spomínanú súťaž    organizuje    Gymnázium    –    Alejová    v Košiciach.    Zapojením    sa    do    súťaže    si    žiaci rozvíjajú nielen svoje matematické zručnosti, ale i schopnosť spolupracovať v kolektíve. Našu   školu   reprezentovali   žiaci   z V.A:   Miroslava   Bačová,   Lukáš   Iglai, Nikola, Lukáčová a Dávid Molitoris. V súťaži LIGA 4x4  získali 2. miesto . Súťažiacim srdečne blahoželáme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.