Základná škola Veľká Ida
Maksík
Aktualizované: 24.06.2018
Maksík   je   celoslovenská   matematická   súťaž   pre   žiakov   2.   –   4.   ročníka   ZŠ. Súťaž   prebieha   počas   školského   roka   a   je   rozdelená   do   piatich   kôl.   V každom kole riešia žiaci päť úloh. Najúspešnejšou    riešiteľkou    našej    školy    je    Emma Timárová      z III.A     s počtom     bodov     127.     Získala diplom s titulom Najmúdrejší Maksáčik a peknú cenu. Ďalší žiaci dostali diplom s titulom Múdry Maksáčik a ceruzku. III.A: Natália Lučaiová – 110 bodov, Laura Harbulyáková – 99 bodov, Gabriela Lukáčová – 100 bodov, Sabína Plošticová – 86 bodov; III. B: Katarína Nalevanková – 117 bodov, Evelin Pomothyová – 117 bodov; II.A: Rebecca Boháčová – 105 bodov Všetkým srdečne blahoželáme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.