Základná škola Veľká Ida
Maksík
Aktualizované: 24.06.2018
Maksík je celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 2. 4. ročníka ZŠ. Súťaž prebieha počas školského roka a je rozdelená do piatich kôl. V každom kole riešia žiaci päť úloh. Najúspešnejšou riešiteľkou našej školy je Emma Timárová z III.A s počtom bodov 127. Získala diplom s titulom Najmúdrejší Maksáčik a peknú cenu. Ďalší žiaci dostali diplom s titulom Múdry Maksáčik a ceruzku. III.A: Natália Lučaiová – 110 bodov, Laura Harbulyáková – 99 bodov, Gabriela Lukáčová – 100 bodov, Sabína Plošticová – 86 bodov; III. B: Katarína Nalevanková – 117 bodov, Evelin Pomothyová – 117 bodov; II.A: Rebecca Boháčová – 105 bodov Všetkým srdečne blahoželáme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.