Základná škola Veľká Ida
Slávik Slovenska 2018
Aktualizované: 13.05.2018
11.   mája   2018   sa   v Átrium   klube   v Košiciach   stretli   víťazi   školských   kôl   súťaže   Slávik Slovenska .   Našu   školu   reprezentovali   žiačky:   Libuša   Csiszárová   z V.A   a Michaela   Štrompová z IX.A. M.    Štrompová    bola    za    svoj    spevácky    výkon    ocenená    3.    miestom .    Dievčatám    za reprezentáciu našej školy ďakujeme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.