Základná škola Veľká Ida
Matematický klokan
Aktualizované: 03.06.2019
                           Matematický   klokan   je   medzinárodná   súťaž,   do   ktorej   sa   v   tomto   školskom   roku   z našej školy zapojilo 42 žiakov 1. až 9. ročníka. Medzi 20% najúspešnejších žiakov našej školy v súťaži Matematický klokan patria žiaci: I.A:  Olívia Szalabová IV.A: Sabína Plošticová        VII.A:  Kornélia Pomothyová Školským šampiónom sa stali žiačky: Olívia Szalabová a Sabína Plošticová. Žiaci získali diplom úspešného riešiteľa a drobné darčeky. Riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.