Základná škola Veľká Ida
Okresné kolo Pytagoriády
Aktualizované: 31.03.2019
Okresné   kolo   Pytagoriády    sa   uskutočnilo   v   dňoch   26.   a   27.   marca 2019. Vo všetkých kategóriách sa zúčastnilo 8 žiakov.  Úspešní riešitelia: IV.A: Sabína Plošticová získala 12 + 9 = 21 bodov VII.A: Kornélia Pomothyová   získala 12 + 2 = 14 bodov VIII.B: Samuel Štefán              získal 11 + 4 = 15 bodov              Tomáš Bakši                 získal 10 + 3 = 13 bodov                  Blahoželáme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.