Základná škola Veľká Ida
Halový viacboj všestrannosti
Aktualizované: 18.11.2018
Dňa   25.   10.   2018   sa   v   priestoroch   základnej   školy   v   Moldave   nad   Bodvou uskutočnili   halové   majstrovstvá   okresu   Košice-okolie   vo   viacboji   všestrannosti. Našu   základnú   školu   reprezentovalo   celkom   7   žiakov   v   rozličných   vekových kategóriách.   Súťažilo   sa   v   disciplínach:   člnkový   beh   4x10   m,   skok   do   diaľky   z miesta,   hod   medicinbalom   a   šplh   na   tyči.   Zo   žiakov   našej   školy   sa   najlepšie darilo   Miriam   Némethovej    a   Sebastiánovi   Ádámovi ,   ktorí   vo   svojich   vekových kategóriách   obsadili   pekné   2.   a   3.   miesto   a   vybojovali   si   možnosť   zúčastniť   sa celoslovenského kola v Liptovskom Mikuláši.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.