Základná škola Veľká Ida
Komparo - výsledky
Aktualizované: 12.01.2020
Dň a 14. novembra 2019 prebehlo na našej škole dobrovoľné celoslovenské testovanie pod názvom KOMPARO . Zúč astnili sa ho žiaci 8. roč níka v poč te 13 žiakov a 9. roč níka v poč te 19 žiakov. Na základe výsledkov sa musíme pochváliť krásnymi úspechmi . Celkové výsledky žiakov 8. roč níka : MAT – 61,39% Najlepšie uspeli : Pomothyová Kornélia – 100 % Škulka Oliver – 100 % Nalevanko Dominik – 90,20 % SJL – 68,99% Najlepšie uspeli : Pomothyová Kornélia – 90,90 % Nalevanko Dominik – 87,90 % Vitániová Vanesa – 81,80 % BIO – 65,20% Najlepšie uspeli : GEG – 64,66% Najlepšie uspeli : Pomothyová Kornélia – 100 % Nalevanko Dominik – 100 % Škulka Oliver – 92,90 % Kundráková Andrea – 92,90 % Balint Leonard – 92,90 % VŠP – 47,30% Najlepšie uspela : Pomothyová Kornélia – 85 % Pomothyová Kornélia – 100 % Nalevanko Dominik – 92,90 % Škulka Oliver – 85,70 % Žiač ka Kornélia Pomothyová dosiahla najlepšie výsledky VIII.A . Blahoželáme !!! Celkové výsledky žiakov 9. r oč níka: MAT – 43 ,16 % Najlepšie uspeli : Štefán Samuel – 95% Bakši Tomáš – 80 % Pollák Maxim – 75 % SJL – 60,42 % Najlepšie uspeli : Bakši Tomáš – 92 % Štefán Samuel – 88 % Pollák Maxim – 76 %
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.