Základná škola Veľká Ida
Okresné kolo Geografickej olympiády
Aktualizované: 05.02.2020
Dňa 5. decembra 2019 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo geografickej olympiády. Do predmetovej olympiády sa zapojili žiaci 5. 9. ročníka. Spolu ich bolo 15 žiakov, 12 boli úspešnými riešiteľmi. Umiestnenia v kategóriách: Kategória G – 4. a 5.ročník: 1. Katarína Nalevanková V.B 2. Emma Timárová V.A 3. Natália Lučaiová V.A Kategória F – 6. a 7. ročník: 1. Tamara Farkašová VII.A Kategória E – 8. a 9. ročník 1. Dominik Nalevanko VIII.A 2. Tomáš Bakši IX.A 3. Kornélia Pomothyová VIII.A Víťazi školského kola postúpili do okresného kola geografickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. februára 2020 v Poproči. Tamara Farkašová a Dominik Nalevanko sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola. Srdečne blahoželáme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.