Základná škola Veľká Ida
Školské kolo Pytagoriády
Aktualizované: 04.01.2020
V    dňoch    10.    a    11.    decembra    2019    sa    na    našej    škole    uskutočnila matematická   súťaž   s   názvom   Pytagoriáda .   Zapojili   sa   do   nej   žiaci   z   I.   aj   II. stupňa. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci: Srdečne im blahoželáme!
Trieda
Meno a priezvisko
Body za úlohy
Body za čas
III.A
Dávid Lassú
11
9
Zuzana Beneová
10
7
V.A
Michaela Bačová
12
6
Sabína Plošticová
10
6
V.B
Katka Nalevanková
11
5
Dominik Sitáš
10
5
VII.A
Karolína Tilimonová
10
2
VIII.A
Kornélia Pomothyová
11
3
Alexandra Szabó
12
1
Dominik Nalevanko
10
0
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.