Základná škola Veľká Ida
Celoslovenské kolo Ruské slovo 2017
Aktualizované: 18.04.2017
Celoslovenské kolo Ruské slovo 2017 31.3.2017   sa   v priestoroch   CVČ   Domino   na   Popradskej   ulici   v Košiciach   uskutočnilo celoslovenské   kolo   súťaže   Ruské   slovo   2017.   Aj   našu   školu   reprezentovali   žiačky   (Natália Berdisová,   Jázmin   Bocskorás   a   Miriam   Némethová   -   7.   ročník,   Emma   Ďurčová   -   5.   ročník), ktoré    postúpili    z krajského    kola.    Dievčatá    nesklamali,    nezahanbili.    Podali    veľmi    pekné výkony, či už v speve alebo v umeleckom prednese v ruskom jazyku. Umiestnenie (každý vo svojej kategórii): Natália Berdisová – 2. miesto – umelecký prednes Emma Ďurčová – 3. miesto – sólový spev Víťazom gratulujeme! PaedDr. Agnesa Gálová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.