Základná škola Veľká Ida
Súťaž v prednese
Aktualizované: 04.11.2017
Súťaž v prednese slovenskej rozprávky 29. septembra 2017 sa v priestoroch kultúrno- vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach uskutočnilo výberové kolo súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova , zlaté pero, zlatý vlas . Našu školu reprezentovali žiačky: Michaela Bačová z 3. A a Natália Berdisová z 8. A. Natália Berdisová recitovala rozprávku O hlúpej žene , za čo bola ocenená 3. miestom. Dievčatám za reprezentáciu našej školy ďakujeme. Mgr. Daniel Rajňák
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.