Základná škola Veľká Ida
Súťaž v prednese
Aktualizované: 04.11.2017
Súťaž v prednese slovenskej rozprávky 29.    septembra    2017    sa    v priestoroch    kultúrno- vzdelávacieho       centra       Štátnej       vedeckej       knižnice v Košiciach   uskutočnilo   výberové   kolo   súťaže   v prednese slovenskej    rozprávky    Zlatá    podkova ,    zlaté    pero,    zlatý vlas .    Našu   školu   reprezentovali   žiačky:   Michaela   Bačová z 3. A a Natália Berdisová z 8. A. Natália   Berdisová    recitovala   rozprávku   O hlúpej žene ,    za    čo    bola    ocenená    3.    miestom.    Dievčatám    za reprezentáciu našej školy ďakujeme. Mgr. Daniel Rajňák  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.