Základná škola Veľká Ida
Výberové konanie
Aktualizované: 19.09.2017
Základná škola, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida Informácia o voľnom pracovnom mieste Na základe § 11a odst.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste. Pozícia: - učiteľ prvého stupňa základnej školy. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov. Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť, životopis, - motivačný list, - súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných      údajov, - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti, - doklady o nadobudnutom vzdelaní, - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Doplňujúce informácie: - pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2018 s predpokladaným nástupom ihneď, - životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať na e-mail: riaditel@zsvelkaida.sk do 22. septembra 2017. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Veľká Ida 18.9.2017 Mgr. Terézia Besterciová riaditeľka školy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.