Základná škola Veľká Ida
Výberové konanie - 3
Aktualizované: 10.12.2019
Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida Informácia o voľnom pracovnom mieste Na základe § 11a odst.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste. Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida Kategória voľného pracovného miesta- učiteľ základnej školy Podkategória pedagogického zamestnanca: Špeciálny pedagóg Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie príslušného stupňa Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslané e-mailom Po vyzvaní predložiť doklady na osobnom pohovore: Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. Čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nástup do zamestnania: 8.1.2020 Informácie: t.č. 055/6992117 e-mail: zsvelkaida@zsvelkaida.sk web. zsvelkaida.sk. Veľká Ida 10.12.2019 Mgr. Terézia Besterciová riaditeľka školy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.