Základná škola Veľká Ida
Baterkovo
Aktualizované: 06.03.2016
ZBERY Naša škola sa každoročne zapája do rôznych zberov. Aj v tomto školskom roku 2014/2015 sme sa od októbra zapojili do zberu hliníkových viečok z jogurtov SABI s firmou MILK AGRO. Keďže medzi našimi žiakmi v rodinách je nakupovanie jogurtov tejto značky veľmi slabé, nepodarilo sa nám vyzbierať dostatočné množstvo na nahlásenie hmotnosti. Avšak nič nie je stratené, pretože všetky vyzbierané viečka sa presunú do zberu v nasledujúcom školskom roku 2015/2016. V zbere budeme pokračovať a na konci nahlásime vyzbieranú hmotnosť danej firme. Od októbra školského roka 2014/2015 sme sa zapojili aj do zberu bateriek. Ani ich zber sa nám nepodarilo ukončiť, keďže sa nám nepodarilo vyzbierať dostatočné množstvo bateriek. Aj tento zber pokračuje v novom školskom roku 2015/2016 a veríme, že sa nám bude lepšie vodiť a firma ASEKOL zabezpečí odvoz bateriek, ktoré uskladňujeme v špeciálnych nádobách. Ďalším zo zberov do ktorého sme sa zapojili, je zber starých elektrospotrebičov, ktorý prebiehal od októbra 2014. Nádoba, ktorá je umiestnená na chodbe školy, však nie je naplnená, preto nebolo možné zabezpečiť ich odvoz. Tento zber bude tiež pokračovať v novom školskom roku 2015/2016. Spolupracujeme s firmou ASEKOL, ktorá v minulosti odvážala veľké množstvo starých elektrospotrebičov. Vypracovala: Mgr. Vlasta Hájeková
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.