Základná škola Veľká Ida
Baterkovo
Aktualizované: 06.03.2016
ZBERY Naša    škola    sa    každoročne    zapája    do    rôznych    zberov.    Aj    v tomto    školskom    roku 2014/2015   sme   sa   od   októbra   zapojili   do   zberu   hliníkových   viečok   z jogurtov   SABI   s firmou MILK   AGRO.   Keďže   medzi   našimi   žiakmi   v rodinách   je   nakupovanie   jogurtov   tejto   značky veľmi   slabé,   nepodarilo   sa   nám   vyzbierať   dostatočné   množstvo   na   nahlásenie   hmotnosti. Avšak    nič    nie    je    stratené,    pretože    všetky    vyzbierané    viečka    sa    presunú    do    zberu v nasledujúcom   školskom   roku   2015/2016.   V zbere   budeme   pokračovať   a na   konci   nahlásime vyzbieranú hmotnosť danej firme. Od   októbra   školského   roka   2014/2015   sme   sa   zapojili   aj   do   zberu   bateriek.   Ani   ich   zber sa   nám   nepodarilo   ukončiť,   keďže   sa   nám   nepodarilo   vyzbierať   dostatočné   množstvo   bateriek. Aj   tento   zber   pokračuje   v novom   školskom   roku   2015/2016   a veríme,   že   sa   nám   bude   lepšie vodiť    a firma    ASEKOL    zabezpečí    odvoz    bateriek,    ktoré    uskladňujeme    v        špeciálnych nádobách. Ďalším   zo      zberov   do   ktorého   sme   sa   zapojili,   je   zber   starých   elektrospotrebičov,   ktorý     prebiehal    od    októbra    2014.    Nádoba,    ktorá    je    umiestnená    na    chodbe    školy,    však        nie    je naplnená,    preto    nebolo    možné    zabezpečiť    ich    odvoz.    Tento    zber    bude    tiež    pokračovať v novom   školskom   roku   2015/2016.   Spolupracujeme   s firmou   ASEKOL,   ktorá   už   v minulosti odvážala veľké množstvo starých elektrospotrebičov. Vypracovala: Mgr. Vlasta Hájeková
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.