Základná škola Veľká Ida
Kolégium
Aktualizované: 15.10.2017
KOLÉGIUM   ZELENEJ   ŠKOLY 2017/2018 Koordinátor: Mgr. Blanka Müllerová, I. stupeň Členovia z pedagogických zamestnancov: Mgr. Alena Götzová, I. stupeň Mgr. Vlasta Hájeková, I. stupeň Mgr. Tünde Kissová, II. stupeň Mgr. Daniel Rajňák, II. stupeň Mgr. Mária Mačáková, ŠT Mgr. Mária Hajduková, ŠT Členovia z nepedagogických zamestnancov a z rady rodičov: Matej Timár – školník Ing. Lívia Nalevanková – rodič / hospodárka Zástupcovia žiakov školy: Kornélia Pomothyová  VI.A Dominik Nalevanko  VI.A Brigita Harbuľáková  VII.A Natália Lukácsová  VII.B Patrícia Kerekesová  VII.B Tamara Harasinová   VII.B Sára Benöová  V.A Bianka Pálfiová V.A
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.