Základná škola Veľká Ida
Kolégium
Aktualizované: 02.01.2019
KOLÉGIUM   ZELENEJ   ŠKOLY  2018/2019 Koordinátor: Mgr. Blanka Müllerová, I. stupeň Členovia z pedagogických zamestnancov: Mgr. Alena Götzová, I. stupeň Mgr. Tünde Kissová, II. stupeň Mgr. Daniel Rajňák , II. stupeň Mgr. Mária Mačáková, ŠT Mgr. Mária Hajduková, ŠT Členovia z nepedagogických zamestnancov a z rady rodičov: Matej Timár – školník Ing. Lívia Nalevanková – rodič, učiteľ, hospodárka Zástupcovia žiakov školy: Kornélia Pomothyová Dominik Nalevanko  Brigita Harbuľáková Róbert Koncz Simona Sárossyová  Natália Lukácsová  Patrícia Kerekesová Tamara Harasinová   Sára Benöová Bianka Pálfiová Leo Szabó Evelin Pomothyová Vanesa Ďurčová Maximilián Majoroš Tobias Havrila Laura Harbulyáková Michaela Bačová PRAVIDLÁ   NÁŠHO   KOLÉGIA 1.   Užšie   kolégium   sa   stretáva   pravidelne   1x   za   mesiac      v   utorok   alebo častejšie o 13, 30 hod. v knižnici 2.   Širšie   kolégium   sa   stretáva   pravidelne   1x   za   2   mesiace   –   v   stredu alebo podľa možnosti v iný určený deň o 13, 00 hod. 3. Snažíme sa byť aktívni a užitoční pri tvorbe nápadov. 4.     Pri     rozhovoroch     dodržujeme     pravidlá     diskusie,     počkáme     kým dohovorí prvý. 5.     Oboznamujeme     rodičov     a     žiakov     o     aktivitách     zelenej     školy prostredníctvom časopisu. 6. Každý člen kolégia sa aktívne zapája do aktivít  Zelenej školy. 7.   Na   konci   každého   stretnutia   si   zopakujeme   úlohy,   ktoré   majú   byť splnené do budúceho stretnutia. POMÁHAŤ   PRI   PRÁCI   V   ZELENEJ   ŠKOLE   –   budú   všetci žiaci a učitelia našej školy a tiež ostatní zamestnanci. Našou   prioritnou   témou   v   tomto   certifikačnom   období      je   Zeleň a ochrana prírody.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.