Základná škola Veľká Ida
Kolégium
Aktualizované: 10.11.2019
KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY 2019/2020 Koordinátor: Mgr. Eva Timárová, II. stupeň Členovia z pedagogických zamestnancov: Mgr. Blanka Müllerová, I. stupeň Mgr. Barbora Weissová, ŠT Členovia z nepedagogických zamestnancov a z rady rodičov: Matej Timár – školník Ing. Lívia Nalevanková – rodič, učiteľ, hospodárka Zástupcovia žiakov školy: Kornélia Pomothyová Dominik Nalevanko Sára Benöová Bianka Carmen Pálfiová Patrik Lipták Leo Sabo Evelin Pomothyová Vanesa Ďurčová Alexandra Mižáková Michaela Bačová Sabína Plošticová Emma Timárová Oliver Kiss PRAVIDLÁ NÁŠHO KOLÉGIA 1. Užšie kolégium sa stretáva pravidelne 1x za mesiac v utorok alebo častejšie o 13, 30 hod. v knižnici 2. Širšie kolégium sa stretáva pravidelne 1x za 2 mesiace v stredu alebo podľa možnosti v iný určený deň o 13, 00 hod. 3. Snažíme sa byť aktívni a užitoční pri tvorbe nápadov. 4. Pri rozhovoroch dodržujeme pravidlá diskusie, počkáme kým dohovorí prvý. 5. Oboznamujeme rodičov a žiakov o aktivitách zelenej školy prostredníctvom časopisu. 6. Každý člen kolégia sa aktívne zapája do aktivít Zelenej školy. 7. Na konci každého stretnutia si zopakujeme úlohy, ktoré majú byť splnené do budúceho stretnutia. POMÁHAŤ PRI PRÁCI V ZELENEJ ŠKOLE budú všetci žiaci a učitelia našej školy a tiež ostatní zamestnanci. Našou prioritnou témou v tomto certifikačnom období je Zeleň a ochrana prírody.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.