Základná škola Veľká Ida
Osadenie smetných košov
Aktualizované: 06.03.2016
OSADENIE SMETNÝCH KOŠOV V AREÁLI ŠKOLY V spolupráci s obcou Veľká Ida boli koncom mája 2015 osadené smetné koše v areáli našej školy. Umiestnili sme ich pred budovou školy a pri vchode na školský dvor. Aj týmto spôsobom sa snažíme prispieť k tomu, aby si žiaci uvedomili potrebu chrániť životné prostredie a skrášľovať svoje okolie. Vypracovala: Mgr. Eva Timárová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.