Základná škola Veľká Ida
Vlajka Zeme
Aktualizované: 06.03.2016
Vlajka Zeme ,,Milujeme   našu   Zem   a máme   česť   jej   to   dokázať“   –   aj   takýmto   sloganom   sme   si   uctili Deň   Zeme   na   našej   škole   v apríli   2015.   Súčasťou   tohto   dňa   bolo   aj   zhotovenie   vlajok   Zeme žiakmi   3.A   a 3.B   triedy.   Žiakov   usmerňovali   p.   učiteľky   Mgr.   Vlasta   Hájeková   a PaedDr. Agnesa Gálová.  3.A   trieda   využila   na   zhotovenie   vrchnáky   z PET   fliaš,   z ktorých   vytvorila   zemeguľu,   kým 3.B    ukázala    svoju    zručnosť    vo    vyfarbovaní    obrázkov    zvieratiek,    tak    trošku    aj    humorne ladených.   S vlajkami   sme   sa   zapojili   aj   do   súťaže   Recyklohry.   Žiaci,   ktorí   sa   najviac   zapojili, budú odmenení darčekmi. To,   ako   naša   Zem   vyzerá   a bude   vyzerať,   je   v rukách   nás   všetkých.   Preto   sa   k nej správajme      s čo   najväčšou   zodpovednosťou,   lebo   naše   správanie   sa   k Zemi,   sa   odzrkadlí   aj   v našom živote. 3.A 3.B Vypracovala: PaedDr. Agnesa Gálová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.