Základná škola Veľká Ida
Zber plastových vrškov
Aktualizované: 06.03.2016
ZELENÁ ŠKOLA Aktivita:18 ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV V školskom roku 2014/2015 sa naši žiaci opakovane zapojili do jednej z mnohých eko aktivít realizovaných v našej škole, do zberu plastových vrchnákov. V priebehu celého školského roku žiaci trpezlivo nosili malé farebné plastové vrchnáčiky, z ktorých sa na konci roka nazbieralo niekoľko veľkých vriec. Okrem toho, že ich žiaci nosili na zber, podarilo sa žiakom tretieho ročníka z týchto malých farebných koliesok vyhotoviť dva krásne obrazy znázorňujúce rok. Žiakom sa podaril aj farebný glóbus, či zemské pologule. Všetky tieto diela vystavené na školských chodbách a sú pýchou našej školy. Všetky ostatné vyzbierané vrchnáčiky sme spoločne zviazali do vriec a bolo ich neúrekom. Celej škole sa podarilo vyzbierať vyše 200 kg malých farebných vrchnáčikov. Najusilovnejšie nosili plastové vrchnáky žiaci V. A triedy, ktorým sa podarilo vyzbierať 17 kg. Ale aj žiaci špeciálnych tried sa aktívne podieľali na zbere, pretože spoločne nazbierali 12 kg. Všetkým žiakom patrí poďakovanie za ich usilovnú a trpezlivú aktivitu, o to viac, že sa rozhodli výsledok svojej činnosti venovať na mimoriadne prospešnú a charitatívnu akciu. Všetky vrchnáčiky boli venované Ondrejkovi, chlapcovi z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, ktorý je po autonehode v bdelej kóme. Vrchnáky z plastových fliaš pomôžu Ondrejkovým rodičom čiastočne zabezpečiť finančnú hotovosť, tak prepotrebnú pri náročnej lekárskej starostlivosti o Ondrejka. Všetci budeme držať prsty nielen Ondrejkovi, ale aj jeho rodičom. PaedDr. Alena Götzová Obrazy vyrobené deťmi: Náš zber Ondrejko, chlapec, ktorému chceme pomôcť! file:///D:/lenovo_ntb/Downloads/ZBIERAJTE.pdf
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.