Základná škola Veľká Ida
Zber plastových vrškov
Aktualizované: 06.03.2016
ZELENÁ ŠKOLA Aktivita:18     ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV V   školskom   roku   2014/2015   sa   naši      žiaci   opakovane   zapojili   do   jednej   z mnohých   eko   aktivít realizovaných   v našej   škole,   do   zberu   plastových   vrchnákov.   V priebehu   celého   školského   roku   žiaci trpezlivo   nosili   malé   farebné   plastové   vrchnáčiky,   z ktorých   sa   na   konci   roka   nazbieralo   niekoľko veľkých   vriec.   Okrem   toho,   že   ich   žiaci   nosili   na   zber,   podarilo   sa   žiakom   tretieho   ročníka   z týchto malých    farebných    koliesok    vyhotoviť    dva    krásne    obrazy    znázorňujúce    rok.    Žiakom    sa    podaril    aj farebný   glóbus,   či   zemské   pologule.   Všetky   tieto   diela   sú   vystavené   na   školských   chodbách   a sú pýchou našej školy. Všetky   ostatné   vyzbierané   vrchnáčiky   sme   spoločne   zviazali   do   vriec   a bolo   ich   neúrekom.   Celej škole   sa   podarilo   vyzbierať   vyše   200   kg   malých   farebných   vrchnáčikov.   Najusilovnejšie   nosili   plastové vrchnáky   žiaci      V.   A triedy,   ktorým   sa   podarilo   vyzbierať   17   kg.      Ale   aj   žiaci   špeciálnych   tried   sa   aktívne podieľali na zbere, pretože spoločne nazbierali 12 kg. Všetkým   žiakom   patrí   poďakovanie   za   ich   usilovnú   a trpezlivú   aktivitu,   o to   viac,   že   sa   rozhodli výsledok   svojej   činnosti   venovať   na   mimoriadne   prospešnú   a charitatívnu   akciu.   Všetky   vrchnáčiky boli   venované   Ondrejkovi,   chlapcovi   z Katolíckej   základnej   školy   sv.   Jána   Nepomuckého   v Rožňave, ktorý   je   po   autonehode   v bdelej   kóme.   Vrchnáky   z plastových   fliaš   pomôžu   Ondrejkovým   rodičom čiastočne    zabezpečiť    finančnú    hotovosť,    tak    prepotrebnú    pri    náročnej    lekárskej    starostlivosti o Ondrejka. Všetci budeme držať prsty nielen Ondrejkovi, ale aj jeho rodičom. PaedDr. Alena Götzová Obrazy vyrobené deťmi:                                         Náš zber                                  Ondrejko, chlapec, ktorému chceme pomôcť! file:///D:/lenovo_ntb/Downloads/ZBIERAJTE.pdf
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.