Základná škola Veľká Ida
Výzvy verejného obstarávania - OSTATNÉ
Aktualizované: 14.12.2013
5.  Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Základnej školy Dátum zverejnenia: 15.11.2013 Dokumenty na stiahnutie:  - výzva na verejné obstarávanie - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Základnej školy  - výzva na verejné obstarávanie - Podklady  - výzva na verejné obstarávanie - Oznamenie
6.  Názov predmetu zákazky: Opravy a údržba zariadení na rozvod el. energie Dátum zverejnenia: 15.11.2013 Dokumenty na stiahnutie:  - výzva na verejné obstarávanie - Opravy a údržba zariadení na rozvod el. energie  - výzva na verejné obstarávanie - Oznamenie
7.  Názov predmetu zákazky: Dlaždenie Dátum zverejnenia: 06.12.2013 Dokumenty na stiahnutie:      - výzva na verejné obstarávanie - Dlaždenie    - výzva na verejné obstarávanie - Dlaždenie - Výmer
8.  Názov predmetu zákazky: Školské stoly a stoličky Dátum zverejnenia: 13.12.2013 Dokumenty na stiahnutie:  - výzva na verejné obstarávanie - Školské stoly a stoličky  - výzva na verejné obstarávanie - Podklady  - výzva na verejné obstarávanie - Oznamenie
2.  Názov predmetu zákazky:                                Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Základnej školy + príloha Dátum zverejnenia: 23.06.2014 Dokumenty na stiahnutie:  - výzva na verejné obstarávanie - Rekoštr. elektroinšt. v budove ZŠ  viď. príloha  - výzva na verejné obstarávanie - Príloha
3.  Názov predmetu zákazky: Šatníky Dátum zverejnenia: 24.02.2014 Dokumenty na stiahnutie:  - výzva na verejné obstarávanie - Školské stoly a stoličky
4.  Názov predmetu zákazky: Potraviny viď. príloha Dátum zverejnenia: 24.02.2014 Dokumenty na stiahnutie:  - výzva na verejné obstarávanie - Potraviny viď. príloha  - výzva na verejné obstarávanie - Príloha
2.  Názov predmetu zákazky:                                Celkové vybavenie odb. učebne Chemie Dátum zverejnenia: 01.12.2015 Dokumenty na stiahnutie:      - výzva na verejné obstarávanie - Celkové vybavenie odb. učebne Chemie
1.  Názov predmetu zákazky:                                Rekonštrukcia elektroinštalácie Dátum zverejnenia: 29.06.2016 Dokumenty na stiahnutie:      - výzva na verejné obstarávanie - Rekonštrukcia elektroinštalácie    - výzva na verejné obstarávanie - Príloha
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.
1.  Názov predmetu zákazky: Zmluva o vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Dátum zverejnenia: 01.12.2014 Dokumenty na stiahnutie:  - Zmluva o vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby  - Zmluva o vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - zmluva 173
2.  Názov predmetu zákazky:                                Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Základnej školy + príloha Dátum zverejnenia: 15.06.2015 Dokumenty na stiahnutie:      - výzva na verejné obstarávanie - Rekoštr. elektroinšt. v budove ZŠ  viď. príloha    - výzva na verejné obstarávanie - Príloha
1.  Názov predmetu zákazky:                                Maliarské a natierácke práce Dátum zverejnenia: 29.06.2015 Dokumenty na stiahnutie:      - výzva na verejné obstarávanie - Maliarské a natierácke práce    - výzva na verejné obstarávanie - Predbežný rozpočet    - výzva na verejné obstarávanie - Predbežný rozpočet - trieda