Základná škola Veľká Ida
Činnosť záujmových útvarov - VP v šk. roku 2017/18
Aktualizované: 09.11.2017
Deň konania  č as  Názov útvaru  Vedúci útvaru  Pondelok  12.20 -  13. 50  Biblický krúžok  Mgr. Ižolová   13.30 -  15.30  Pohyb a  hudba  Mgr. Müllerová   11.35 -  12.20  Malí remeselníci  Mgr. Hájeková   12.30 -  14.30  Pohybovo - edukač ný  PaedDr. Götzová   13.30 -  15.30  Mat ematicko - informatický  Ing. Stahovcová   13.30 -  15.30  Križovatka umení  Mgr. Rajň ák   13.30 -  15.30  Dejepis hrou  Mgr. Timko   13.30 -  15.30  Poč ítač ový I  Ing. Tužinský   12.30 -  13.30  Futbalový krúžok  Mgr. Matta   12.30 -  14.30  Španielč ina  Mgr. Besterciová   13.30 -  15.00  Stolný tenis  p. Lukáč ová   11.30 -  12.30  Uč enie hrou  p. Rontová      Utorok  13.45 -  15.30  Mladý bádateľ  Mgr. Kissová   13.30 -  14.30  Šachový  Ing. Strýč ko   13.45 -  15.45  Florbal  Mgr. Servila   12.30 -  13.30  Futbalový krúžok  Mgr. Matta   13.30 -  14.30  Zdravotnícky krúžok  Mgr. Hajduková   12.30 -  14.30  Šikovné rúč ky  Mgr. Weissová      Streda  12.30 -  13.30  Vč elič ky  Mgr. Focková   13.20 -  15.20  Poč ítač ový II.  Mgr. Pilipč uková   13.30 -  15.30  Poč ítač ko  Mgr. Abošiová   12.30 - 13.15  Malí remeselníci  Mgr. Hájeková      Štvrtok  12.30 -  13.30  Rozprávkový svet  Mgr. Rácová   11.30 -  12.30  Rozprávkovo  Mgr. Valeč ková   12.30 -  14.30  Základy písania na PC  Ing. Nalevanková   12.30 -  13.15  Šikovníč ek  PaedDr. Horváth   12.45 -  13.30  Šikovníci  Mgr. Radvanová   12.30 -  13.30  Vč elič ky  Mgr. Focková   13.15 -  14.00  Tvorivé hry s ANJ  Mgr. Fedorová   12.30 -  13.30  Čitateľské dielne  Ing. Babica   13.30 -  15.30  Matematika hrou  Mgr. Kardosová   13.30 -  15.30  Geograficko - internetový  Mgr. Timárová   13.20 -  14.50  Recitománia  PaedDr. Gálová   13.45 -  15.45  Futbalový krúžok  Mgr. Servila      Piatok  12.30 -  13.30  Rozprávkový svet  Mgr. Rácová   12.30 -  13.15  Šikovníč nek  PaedDr. Horváth   12.45 -  13.30  Šikovníci  Mgr. Radvanová   13.15 -  14.00  Tvorivé hry s ANJ  Mgr. Fedorová   13.00  -  15.00  Športové hry  Mgr. Zámbory   12.30  -  13.50  Poč ítač ové hry  Mgr. Sabolová   12.30  -  13.30  Zdravotnícky krúžok  Mgr. Hajduková   12.30  -  14.30  Vševedko  Mgr. Mač áková   11.30  -  13.30  Zlatá vareška  Mgr. Palašč áková   11.30 -  12.30  Uč enie hrou  p. Rontová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.