Základná škola Veľká Ida
Činnosť záujmových útvarov - VP v šk. roku 2019/20
Aktualizované: 26.09.2019
Deň konania  Č as  Názov útvaru  Vedúci útvaru  Pondelok  12. 3 0 –  13.3 0  R emeselníci  Mgr. Hájeková   12.30 –  14.30  Gitarový krúžok  PaedDr. Götzová   12.30 –  13.30  Tvorivé ruky  Mgr. Pilipč uková   13.30 –  14.30  Zdravotnícky krúžok  Mgr. Hajduková   13.30 –  15.30  ERASMUS  Mgr. Sokolová, Mgr. Szabó   12.30 –  13.30  Čítankovo  Mgr. Žipajová      Utorok  12.20 –  13.3 0  Biblický krúžok  Mgr. Ižolová   12.20 –  13.3 0  Šikovníč ek  PaedDr. Horváth   13.30 –  15.3 0  Tvorivé písanie  Mgr. Revťáková   13.30 –  1 5 .30  Šachový  Ing. Strýč ko   13.30 –  1 5 .30  Matematické - informatický  Ing. Stahovcová   13.30 –  1 5 .30  Poč ítač ový  Ing. Tužinský   13.30 –  1 5 .30  Pohybové hry CH  Mgr. Servila   13.15 –  15.15  Poč ítač ové hry  Mgr. Sabolová   13.30 –  14.30  Zdravotnícky krúžok  Mgr. Hajduková   13.15 –  15.15  Španielč ina  Mgr. Besterciová   12.30 –  13.30  Čítankovo  Mgr. Žipajová      Streda  11.30 –  13.30  Rozprávkovo  Mgr. Valeč ková   11.30 –  13.30  Rozprávkovo II  Ing. Nalevanková   12.20 –  13.3 0  Šikovníč ek  PaedDr. Horváth   11.30 –  12.30  Má to háč ik!  Mgr. Focková   11.30 –  13.30  Výtvarná výchova  Mgr. Tóth   13.45 –  15.30  Mladý bádateľ  Mgr. Kissová   13.30 –  14.30  Svet internetu  Mgr. Matta   13.00 –  15.00  Športové hry  Mgr. Zámbory   12.30 –  14.30  Malý rozprávkar  Mgr. Sabolová   12.30 –  14.30  Šikovné rúč ky  Mgr. Weissová   13.30 –  12.30  Spoloč enské hry  Mgr. Ižolová      Štvrtok  11.30 –  13.30  Rozprávkový svet  Mgr. Rácová   13.00 –  15.00  Škola hrou  Mgr. Müllerová   12.30 –  14.30  Šikovníci  Mgr. Radvanová   13.30 –  15.30  Bedmintonový krúžok  Mgr. Černá   13.30 –  15.30  Križovatka umení  Mgr. Rajň ák   13.20 –  15.20  Matematika hrou  Mgr. Kardosová   13.30 –  15.30  Dejepis hrou  Mgr. Timko   13.30 –  15.30  Geograficko - internetový  Mgr. Timárová   13.30 –  15.30  Ukáž, č o vieš!  PaedDr. Gálová   13.30 –  1 5 .30  Pohybové hry D  Mgr. Servila   12.30 –  13.30  Svet internetu  Mgr. Matta   12.30 –  13.30  Vševedko  Mgr. Mač áková   12.20 –  14.20  Zlatá vareška  Mgr. Palašč áková   12.30 –  14.30  Zruč né deti  Mgr. Besterciová      Piatok  11.30 –  12.30  Má to háč ik!  Mgr. Focková   11.30 –  12.3 0  R emeselníci  Mgr. Hájeková   11.20 –  13.20  Tvorivé hry s ANJ  Mgr. Fedorová   11.30 –  12.30  Tvorivé ruky  Mgr. Pilipč uková   12.30 –  13.30  Vševedko  Mgr. Mač áková  Víkend   Potulky svetom  Mgr. Radvanová, PaedDr. Horváth
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - SCHORPIO. Authorized: Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.