Základná škola Veľká Ida
Činnosť záujmových útvarov - VP - šk. roku 2016/17
Aktualizované: 10.10.2016
Zoznam krúžkov a termín ich konania v školskom roku 2016/2017 Deň  konania Čas Názov útvaru Vedúci útvaru Pondelok 13. 30- 15.30 Biblický krúžok Mgr. Ižolová  13.45-15.15 Florbal I Florbal III p. Kender Bc. Kissová  12.30-12.15 Šikovníci Mgr. Radvanová  13.30-14.30 Matematicko-informatický Ing. Stahovcová  12.30-13.30 Farebný svet hudby Mgr. Rajňák  12.30-13.30 Rozprávkový svet Mgr. Hájeková  12.20-13.15 Šikovné ruky Mgr. Tompošová  12.30-13.15 Šikovníček PaedDr. Horváth Utorok     12.30-13.15 13.30-14.15 Španielčina Mgr. Besterciová  13.30 -15.00 Florbal II p. Sedlák  12.30-12.15 Šikovníci Mgr. Radvanová  13.30-14.30 Matematicko-informatický Ing. Stahovcová  13.30-15.30 Matematika hrou Mgr. Kardosová 13.30-15.0 Mladý prírodovedec Mgr. Kissová 13.30-15.30 Mladý záchranár Mgr. Černá 13.20-14.20 Farebný svet hudby Mgr. Rajňák 12.30-13.30 Rozprávkový krúžok Mgr. Rácová  12.30-13.15 Šikovníček PaedDr. Horváth 11.30-12.15 Športový krúžok PaedDr. Götzová 11. 30 -13.15 Šachový Ing. Strýčko  12.30-14.30 Zdravotnícky krúžok Mgr. Hajduková 13.30-15.30 Tvorivé písanie PaedDr. Hribová Streda    13.30-15.30 Ekologický krúžok Mgr. Gallayová 13.30-15.30 Cvičenia zo SJL Mgr. Černá  12.30-13.30 Rozprávkový krúžok Mgr. Rácová 12.30-14.00 Pohybové hry p. Lukáčová  11.30-13.15 Šikovné deti Mgr. Fečková 13.30-14.15 Športový krúžok PaedDr. Götzová  13.30-14.15 Umelecko- náučný krúžok Mgr. Müllerová Štvrtok     13.30-15.30 Futbalová prípravka p. Danko  13.30-15.30 Futbalový krúžok Mgr. Matta  13.30-15.30 Geograficko-internetový Mgr. Timárová  12.30-13.30 Tvorivé ruky Mgr. Pilipčuková  12.20-14.20 Čitateľský krúžok Mgr. Sabolová  13.45-15.30 Jazykový krúžok Ing. Tužinský  13.30-14.15 Umelecko- náučný krúžok Mgr. Müllerová  12.30-13.30 Rozprávkový svet Mgr. Hájeková  12.20-13.15 Šikovné ruky Mgr. Tompošová  12.20-13.45 Ukáž, čo vieš! PaedDr. Gálová Piatok     11.20-13.20 Rozprávkovo Mgr. Valečková  13.30-15.30 Športové hry Mgr. Zámbory  12.30-13.30 Tvorivé ruky Mgr. Pilipčuková  12.30-14.30 Počítačové hry Mgr. Sabolová  12.30-14.00 Tvorivé hry s ANJ Mgr. Fedorová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Blanka Mullerova. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.