Základná škola Veľká Ida
Dopravná výchova
Predmet sa vyučuje na I. stupni ZŠ a v II. – VI. špeciálnej  triede. Vyučujú triedni učitelia
Aktualizované: XX.XX.2012
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.