Základná škola Veľká Ida
Hudobná výchova
Aktualizované: 05.10.2019
Vyučujúci: Mgr. Daniel Rajňák, Ing. Jozef Tužinský Na I. stupni a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia.  Charakteristika predmetu a jeho ciele: Hudobnú výchovu možno vymedziť troma prvkami: hudobné umenie (obsah), hudobné schopnosti (zručnosti, návyky) a hudobné činnosti. Obsahom predmetu je umenie, estetika a kreativita. Na hodinách hudobnej výchovy ide o komplexný rozvoj osobnosti a všeobecných ľudských kvalít. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným a činnostným, na nižšom strednom stupni sa rozširuje o kognitívny rozmer uvedomelé prenikanie do štruktúry hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, ako konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti. Cieľom predmetu je získavať hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností, realizovať hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností, osvojiť si konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a histórie, pochopiť podstatu umenia, vytvoriť si vzťah k umeniu, naučiť sa prežívať hudbu, mať zážitok z hudby, vnímať krásu a rozvíjať tvorivosť (improvizácia, kompozícia).
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.