Základná škola Veľká Ida
Informatika
Aktualizované: 05.10.2019
Vyučujúci: I. stupeň PaedDr. Alena Götzová II. stupeň Ing. Monika Stahovcová, Mgr. Eva Timárová, Mgr. Peter Timko, Ing. Jozef Tužinský, Mgr. Edita Kardosová Charakteristika predmetu a jeho ciele: Informatika v sebe prelína dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Informatika pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. Cieľom predmetu je, aby žiaci uvažovali o informáciách a rôznych reprezentáciách, naučili sa používať vhodné nástroje na ich spracovanie, hľadať a nachádzať algoritmické riešenia problémov, vytvárať návody, programy podľa daných pravidiel, logicky uvažovať, argumentovať, hodnotiť, poznať princípy softvéru a hardvéru a využívať ich pri riešení informatických problémov, komunikovať a spolupracovať prostredníctvom digitálnych technológií, získavať informácie z webu, poznávať, ako informatika ovplyvnila spoločnosť, rozumieť rizikám na internete, dokázať sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú, rešpektovať intelektuálne vlastníctvo.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.