Základná škola Veľká Ida
Rodinná výchova
Aktualizované: 27.10.2019
Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet je zameraný na získavanie vedomosti a zručnosti pri príprave jedál a poskytuje žiakom základnú prípravu na život v rodine. Dáva im základy pracovných zručnosti a návykov, ktoré využijú v neskoršom rodinnom živote. Pomáha žiakom orientovať sa v teoretických ako aj praktických otázkach v oblasti výživy a prípravy stravy, kultúre stolovania, spoločenským pravidlách pri stolovaní, vedieť používať recepty z kuchárskych kníh a časopisov. Žiaci sa majú naučiť organizovať si prácu, dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy V druhej časti predmetu sa dozvedia základné informácie o spôsobe odievania, výroby odevov, ich ošetrovania ale aj ich drobných opráv, o kultúre odievania a ekonomike domácnosti. Žiaci sa majú naučiť: orientovať sa v móde, sledovať módne časopisy orientovať sa v sortimentoch konfekčných výrobkov orientovať sa vo veľkostiach konfekčných výrobkov. Cieľom predmetu je prehĺbiť vedomosti a zručnosti žiakov z prípravy jednoduchý jedál teplej a studenej kuchyne, poznať dôsledky nedostatku a nadbytku niektorej zložky potravy, naučiť sa pripravovať jedlá studenej a teplej kuchyne, vytvárať u žiakov vzťah k poctivej práci, poznať pravidlá spol. kontaktu, získať a používať rôzne technológie, osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine, dokázať flexibilne prijať a zvládať inovatívne zmeny.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.