Základná škola Veľká Ida
Zoznam pedagogických zamestnancov
Aktualizované: 21.03.2020
Meno a priezvisko – trieda E-mail Mgr. Terézia Besterciová - riaditeľka školy - zsvelkaida@zsvelkaida.sk Mgr. Ľubica Diškantová - zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň ZŠ a ŠT - zastupca2@zsvelkaida.sk Mgr. Helena Mikulová – zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň - helena.mikulova@zsvelkaida.sk Mgr. Marcela Valečková 0.A - marcela.valeckova@zsvelkaida.sk Mgr. Erika Rácová 0.B - erika.racova@zsvelkaida.sk Ing. Lívia Nalevanková 0.C - livia.nalevankova@zsvelkaida.sk Mgr. Andrea Fedorová I.A - andrea.fedorova@zsvelkaida.sk Mgr. Natália Pilipčuková I.B - natalia.pilipcukova@zsvelkaida.sk Mgr. Slavomíra Žipajová I.C - slavomira.zipajova@zsvelkaida.sk PaedDr. Alena Gotzová I.D - alena.gotzova@zsvelkaida.sk Mgr. Petra Focková II.A - petra.fockova@zsvelkaida.sk Mgr. Michaela Radvanová II.B - michaela.radvanova@zsvelkaida.sk Mgr. Silvia Tóth II.C - silvia.toth@zsvelkaida.sk Mgr. Blanka Müllerová III.A - blanka.mullerova@zsvelkaida.sk PaedDr. Vladimír Horváth III.B - vladimir.horvath@zsvelkaida.sk Mgr. Vlasta Hájeková IV.A - vlasta.hajekova@zsvelkaida.sk Mgr. Helena Ševčíková IV.B - helena.sevcikova@zsvelkaida.sk Mgr. Eva Timárová V.A - eva.timarova@zsvelkaida.sk Mgr. Monika Revťáková V.B - monika.revtakova@zsvelkaida.sk Mgr. Peter Timko V.C - peter.timko@zsvelkaida.sk PaedDr. Agnesa Gálová VI.A - agnesa.galova@zsvelkaida.sk Mgr. Tünde Kissová VII.A - tunde.kissova@zsvelkaida.sk Ing. Vladimír Strýčko VII.B - vladimir.strycko@zsvelkaida.sk Mgr. Daniel Rajňák VII.C - daniel.rajnak@zsvelkaida.sk Ing. Monika Stahovcová VIII.A - monika.stahovcova@zsvelkaida.sk Mgr. Edita Kardosová IX.A - edita.kardosova@zsvelkaida.sk Mgr. Mária Černá - maria.cerna@zsvelkaida.sk Mgr. Anna Ižolová - anna.izolova@zsvelkaida.sk Mgr. Radoslav Servila - radoslav.servila@zsvelkaida.sk Mgr. Eva Sokolová - eva.sokolova@zsvelkaida.sk Mgr. Kristián Szabó - krisztian.szabo@zsvelkaida.sk Ing. Jozef Tužinský - jozef.tuzinsky@zsvelkaida.sk Mgr. Gabriela Abošiová II. ŠT - gabriela.abosiova@zsvelkaida.sk Mgr. Mária Mačáková III. ŠT - maria.macakova@zsvelkaida.sk Mgr. Katarína Tompošová II. a IV. ŠT - katarina.tomposova@zsvelkaida.sk Mgr. Monika Sabolová IV. ŠT - monika.sabolova@zsvelkaida.sk Mgr. Ján Zámbory IV. a IX. ŠT - jan.zambory@zsvelkaida.sk Mgr. Mária Hajduková V. ŠT - maria.hajdukova@zsvelkaida.sk Mgr. Barbora Weissová V. a VI. ŠT - barbora.weissova@zsvelkaida.sk Mgr. Mária Besterciová VI. ŠT - maria.besterciova@zsvelkaida.sk Mgr. Marek Matta VI. a VIII. ŠT - marek.matta@zsvelkaida.sk Mgr. Iveta Palaščáková VII.a VIII. - iveta.palascakova@zsvelkaida.sk Základná škola Veľká Ida - zsvelkaida@zsvelkaida.sk
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.