Základná škola Veľká Ida
Zoznam pedagogických zamestnancov
Aktualizované: 24.10.2019
Mgr. Terézia Besterciová   riaditeľka školy  Mgr. Ľubica Diškantová   zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň ZŠ a ŠT  Mgr. Helena Mikulová   z ástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň      Mgr.  Marcela Valečková  0.A    Mgr. Erika Rácová  0.B    Ing. Lívia Nalevanková  0.C    Mgr. Andrea Fedorová  I.A  Vedúca MZ 2. –  4. roč.   Mgr. Natália Pilipčuková  I.B    Mgr. Slavomíra Žipajová  I.C    PaedDr. Alena Gӧtzová  I.D  Vedúca MZ 0. –  1. roč.   Mgr. Petra Focková  II.A    Mgr. Michaela Radvanová  II.B  Koordinátorka Žiackej školskej rady  Mgr. Silvia Tóth  II.C    Mgr. Blanka Müllerová  III.A   PaedDr. Vladimír Horváth  III.B    Mgr. Vlasta Hájeková  IV.A  Koordinátorka ENV  Mgr. Helena Ševčíková  IV.B        Mgr. Eva Timárová  V.A  Vedúca PK spoločenskovedných predmetov  Koordinátorka Zelenej školy  Mgr. Monika Revťáková  V.B   Mgr. Peter Timko  V.C    PaedDr. Agnesa Gálová  VI.A    Mgr. Tünde Kissová  VII.A  Koordinátorka VMR  Ing. Vladimír Strýčko  VII.B    Mgr. Daniel Rajňák  VII.C    Ing. Monika Stahovcová  VIII.A  Vedúca PK výchovných predmetov  Mgr. Edita Kardosová  IX.A  Vedúca PK prírodovedných predmetov  Mgr. Mária Černá   Koordinátorka Zdravej školy  Mgr. Anna Ižolová     Mgr. Radoslav Servila     Mgr. Eva Sokolová     Mgr. Kristián Szabó    Ing. Jozef Tužinský   Vedúci PK jazykov      Mgr. Gabriela Abošiová  II. ŠT  Koordinátorka PPDZ   Mgr. Mária Mačáková  III. ŠT    Mgr. Katarína Tompošová  II. a  IV. ŠT    Mgr. Monika Sabolová  IV. ŠT    Mgr. Ján Zámbory  IV. a  IX. ŠT  Vedúci MZ špeciálnych tried  Mgr. Mária Hajduková  V. ŠT    Mgr. Barbora Weissová  V. a  VI. ŠT    Mgr. Mária Besterciová  VI. ŠT    Mgr. Marek Matta  VI. a  VIII. ŠT    Mgr. Iveta Palaščáková  VII. a  VIII. ŠT       Iveta Kostyrinová  vychovávateľka        PaedDr. Anna Plávková  špeciálna pedagogička    Pedagogickí asistenti     Eva Benӧová     Emӧke Hajdučeková     Veronika Lassúová     Iveta Lukáčová     Silvia Rontová     Dávid Sedlák
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.