Základná škola Veľká Ida
Zoznam pedagogických zamestnancov
Aktualizované: 28.10.2018
Mgr. Terézia Besterciová
 
riaditeľka školy
Mgr. Ľubica Diškantová
 
zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň ZŠ a ŠT
Mgr. Helena Mikulová
 
zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň
 
 
 
 
Mgr. Marcela Valečková
0.A
 
 
Mgr. Erika Rácová
0.B
 
 
Ing. Lívia Nalevanková
0.C
 
 
Mgr. Petra Focková
I.A
 
 
Mgr. Natália Pilipčuková
I.B
 
 
Mgr. Silvia Tóth
I.C
 
 
Mgr. Michaela Radvanová
I.D
Koordinátorka Žiackej školskej rady
Mgr. Slavomíra Žipajová
I.E
 
 
Mgr. Blanka Müllerová
II.A
Koordinátorka Zelenej školy
PaedDr. Vladimír Horváth
II.B
 
 
Mgr. Vlasta Hájeková
III.A
Koordinátorka ENV
Mgr. Helena Ševčíková
III.B
 
 
Mgr. Andrea Fedorová
IV.A
Vedúca MZ 2. – 4. roč.
PaedDr. Alena Gtzová
IV.B
Vedúca MZ 0. – 1. roč.
Mgr. Radoslav Servila
IV.C
 
 
PaedDr. Agnesa Gálová
V.A
 
 
Mgr. Tünde Kissová
VI.A
Koordinátorka VMR
Ing. Vladimír Strýčko
VI.B
 
 
Ing. Monika Stahovcová
VII.A
Vedúca PK výchovných predmetov
Mgr. Daniel Rajňák
VII.B
 
 
Mgr. Edita Kardosová
VIII.A
Vedúca PK prírodovedných predmetov
Mgr. Peter Timko
VIII.B
 
Mgr. Eva Timárová
IX.A
Vedúca PK spoločenskovedných predmetov
Mgr. Mária Černá
 
Koordinátorka Zdravej školy
Mgr. Anna Ižolová
 
 
 
Mgr. Monika Revťáková
 
 
 
Mgr. Eva Sokolová
 
 
 
Mgr. Kristián Szabó
 
 
Ing. Jozef Tužinský
 
Vedúci PK jazykov
 
 
 
 
Mgr. Mária Mačáková
II. a III. ŠT
 
 
Mgr. Monika Sabolová
III. a V. ŠT
 
 
Mgr. Barbora Weissová
IV. A ŠT
 
 
Mgr. Mária Hajduková
IV. B ŠT
 
 
Mgr. Mária Besterciová
V. ŠT
 
 
Mgr. Gabriela Abošiová
V. a VI. ŠT
Koordinátorka PPDZ
 
Mgr. Iveta Palaščáková
VII. a IX. ŠT
 
 
Mgr. Marek Matta
VII. a VIII. ŠT
 
 
Mgr. Katarína Tompošová
III. a V. ŠT B var. A var.
 
 
Mgr. Ján Zámbory
VIII. ŠT A var. a B. var.
Vedúci MZ špeciálnych tried
 
 
 
Iveta Kostyrinová
vychovávateľka
 
 
 
 
 
 
Mgr. Barbora Kubelková
školská psychologička
 
 
PaedDr. Anna Plávková
špeciálna pedagogička
 
 
Pedagogickí asistenti
 
 
 
Eva Benová
 
 
 
Emke Hajdučeková
 
 
 
Lenka Kohútová
 
 
 
Veronika Lassúová
 
 
 
Iveta Lukáčová
 
 
 
Silvia Rontová
 
 
 
Dávid Sedlák
 
 
 
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.