Základná škola Veľká Ida
Menný zoznam žiakov podľa tried
Aktualizované: 03.11.2013
Priezvisko a meno  Trieda  PaedDr. Alena G ӧ tzová    Csiszár Martin  0.A  Červeňáková Perla  0.A  Čisárová Nikola  0.A  Čisárová Vanesa  0.A  Horváth Erik  0.A  Horváth Kevin  0.A  Horváth Zdenko  0.A  Jano Eduard  0.A  Janová Dominika  0.A  Janová Laura  0.A  Kandráč Jozef  0.A  Mata Pavel  0.A  Moro Alan  0.A  Moró Ondrej  0.A  Turták Frederik  0.A  Turták León  0.A  Turtáková Leóna  0.A Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Marcela Valeč ková   Balog Samuel  0.B  Balogová Tímea  0.B  Csiszár Marek  0.B  Čisár Dominik  0.B  Horváth Karol  0.B  Horváth Mário  0.B  Horváthová Nikola  0.B  Jano Emil  0.B  Jano Július  0.B  Janová Angelina  0.B  Janová Dominika  0.B  Janová Lesana  0.B  Janová Viera  0.B  Kuru Eduard  0.B  Mirga Diego  0.B  Morová Júlia  0.B  Morová Lucia  0.B Priezvisko a meno  Trieda  PaedDr. Vladimír Horváth   Csiszár Milan  0.C  Csiszár Tibor  0.C  Csiszár Vratko  0.C  Horváth Stanislav  0.C  Horváthová Frederika  0.C  Horváthová Jennifer  0.C  Janová Dominika  0.C  Janová Sofia  0.C  Mata Nikolas  0.C  Mirga Dávid  0.C  Mirga Zdeno  0.C  Mirgová Ema  0.C  Morová Leonarda  0.C  Turták František  0.C  Turták Koloman  0.C  Turtáková Anastázia  0.C  Turtáková Mariana  0.C Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Natália Pilipč uková   Bašč úrová Jana  I.A  Csiszár Marko  I.A  Csiszárová Venuša  I.A  Čisár René  I.A  Fako Dalibor  I.A  Gáborová Jozefína  I.A  Gažiová Blanka  I.A  Horváth Jozef  I.A  Horváth Milan  I.A  Horváth Viktor  I.A  Horváthová Erika  I.A  Horváthová Miriam  I.A  Horváthová Sára  I.A  Jano Martin  I.A  Jano Slavomír  I.A  Janová Domini ka  I.A  Janová Lenka  I.A  Kuruová Agnesa  I.A  Kuruová Alfonzia  I.A  Lacko Marián  I.A  Mirga Mário  I.A  Mirgová Bianka  I.A  Morová Jozefína  I.A  Morová Valentína  I.A  Putnoki Sebastián  I.A  Putnokyová Jaroslava  I.A  Žiga Pavel  I.A Priezvisko a m eno  Trieda  Mgr. Silvia Tóth   Balogová Eugénia  I.B  Csocso Ivan  I.B  Csocso Jozef  I.B  Čisár Sebastián  I.B  Horváth Damián  I.B  Horváth Dominik  I.B  Horváth Keve  I.B  Horváth Tomáš  I.B  Horváthová Eva  I.B  Horváthová Izabela  I.B  Jano Sebastián  I.B  Janov á Diana  I.B  Janová Ľubica  I.B  Janová Sára  I.B  Kandráč ová Katarína  I.B  Kandráč ová Lea  I.B  Kuru Dávid  I.B  Mata Jozef  I.B  Mata Róbert  I.B  Matová Vanesa  I.B  Mirgová Alžbeta  I.B  Putnokyová Nikola  I.B  Turták Dominik  I.B  Turták Kristián  I.B  Turtáková  Diana  I.B Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Jana Feč ková   Balogová Dana  I.C  Balogová Jana  I.C  Balogová Marianna  I.C  Csiszár Ivan  I.C  Csiszárová Norma  I.C  Horvát Jozef  I.C  Horváth Benjamín  I.C  Horváth Maximilián  I.C  Horváth Nikolas  I.C  Horváth Nikolas  I.C  Horváth Samuel  I.C  Horváthová Mária  I.C  Horváthová Nikola  I.C  Horváthová Zdenka  I.C  Janová Katarína  I.C  Janová Valentína  I.C  Mata Dávid  I.C  Mirga Dominik  I.C  Mirga František  I.C  Móro Sebastián  I.C  Mórová Salome  I.C  Turták Ad olf  I.C  Turták Slavomír  I.C  Turták Slavomír  I.C  Turtáková Leonarda  I.C Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Blanka Müllerová   Bačová Miroslava  II.A  Benöová Sára  II.A  Bobalová Cynthia Victoria  II.A  Breškovič Patrik  II.A  Csiszárová Libuša  II.A  Čisárová Melisa  II.A  Farkašová Tamara  II.A  Gaži Jaroslav  II.A  Horváthová Anastázia  II.A  Horváthová Marianna  II.A  Horváthová Vanesa  II.A  Husár Dávid  II.A  Iglai Lukáš  II.A  Jano Dominik  II.A  Jano Erik  II.A  Janová Pamela  II.A  Koč išová Lenka  II.A  Krasnay Kristián  II.A  Lipták Patrik  II.A  Lukáč ová Nikola  II.A  Molitoris Dávid  II.A  Morová Dominika  II.A  Rybárová Larisa  II.A  Spišák ová Gabriela  II.A  Staňová Patrícia  II.A  Vidlička Viktor  II.A  Volesko Dávid  II.A  Žaludek Fabián  II.A Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Michaela Radvanová   Balog Ivan  II.B  Balog Marián  II.B  Böhmer Adam  II.B  Červeň áková Tímea  II.B  Gáborová D ominika  II.B  Horváth Alex  II.B  Horváth León  II.B  Horváth Samuel  II.B  Horváth Sean  II.B  Horváthová Daniela  II.B  Horváthová Daniela  II.B  Horváthová Dominika  II.B  Horváthová Izabela  II.B  Horváthová Tímea  II.B  Horváthová Valentína  II.B  Jano Ján  II.B  Janová Lesana  II.B  Janová Silvia  II.B  Kuru Július  II.B  Moro Dominik  II.B  Morová Slavomíra  II.B  Turták Mikuláš  II.B  Turtáková Aurélia  II.B  Turtáková Gizela  II.B  Turtáková Samanta  II.B Priezvisko a meno  Trieda  Ing. Ivo Babica   Čisár Nikolas  II.C  Horváth Jozef  II.C  Horváthová Patrícia  II.C  Jano Diego  II.C  Janová Adriána  II.C  Janová Helena  II.C  Janová Silvia  II.C  Janová Vanesa  II.C  Kandráč Erik  II.C  Kuru Eduard  II.C  Mirga Dominik  II.C  Mirga Ján  II.C  Mirga Mário  II.C  M irga Oskar  II.C  Moro Kristián  II.C  Moróová Alžbeta  II.C  Morová Kristína  II.C  Morová Martina  II.C  Székesi Ladislav  II.C  Turták Róbert  II.C  Turtáková Annamária  II.C  Turtáková Daniela  II.C  Turtáková Diana  II.C  Turtáková Lesana  II.C  Turtáková Milana  II.C Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Vlasta Hájeková   Berdisová Ivana  III.A  Bodnár Roman  III.A  Csatlós Attila  III.A  Csiszárová Adrijána  III.A  Ďurč ová Emma  III.A  Fako Nikolas  III.A  Götz Matej  III.A  Harastiová Vanda  III.A  Horváth Jozef  III.A  Jakelová Simona  III.A  Janová Juliána  III.A  Janová Norma  III.A  Kulik Patrik  III.A  Kundráková Andrea  III.A  Kuzma Dávid  III.A  Madak Richard  III.A  Mócová Júlia  III.A  Morová Norma  III.A  Nalevanko Dominik  III.A  Pomothyová Kornélia  III.A  Szabó A lexandra  III.A  Szalaba Oliver  III.A  Škulka Oliver  III.A  Takáč ová Patrícia  III.A  Turták Patrik  III.A  Turtáková Aneta  III.A  Vidlič ková Viktória  III.A  Vitániová Vanesa  III.A Priezvisko a meno  Trieda  PaedDr. Agnesa Gálová   Balogová Edita  III.B  Budaiová Sára  III.B  Csiszárová Angelika  III.B  Čisár  Eugen  III.B  Čisár Fabián  III.B  Čisár Martin  III.B  Čisár Samuel  III.B  Gažiová Melisa  III.B  Horváth Jozef  III.B  Horváth Július  III.B  Horváth Matej  III.B  Horvátová Alžbeta  III.B  Jano Dominik  III.B  Janová Palmíra  III.B  Jurč ák Ladislav  III.B  Kandrá č ová Leona  III.B  Kandráč ová Marianna  III.B  Kuruová Anna  III.B  Kuruová Vanesa  III.B  Matová Lívia  III.B  Mirgová Anabela  III.B  Mirgová Miroslava  III.B  Moró Kristián  III.B  Morová Liliana  III.B  Pohlotko Viliam  III.B  Turtáková Leona  III.B Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Andrea Fedorová   Balog Kevin  IV.A  Beluscsák Patrik  IV.A  Billiová Stacey  IV.A  Bodnár Michal  IV.A  Cibereová Lea  IV.A  Fujdiarová Andrea  IV.A  Harbuľáková Barbara  IV.A  Harbuľáková Brigita  IV.A  Horváth Júliu s  IV.A  Horváthová Eszmeralda  IV.A  Hýroš Adam  IV.A  Jano Gabriel  IV.A  Kigler Roland  IV.A  Kočiš Michal  IV.A  Koncz Róbert  IV.A  Kováčová Liana  IV.A  Lukácsová Natália  IV.A  Putnoky Pavol  IV.A  Szilasi Šimon  IV.A  Šárossyová Simona  IV.A  Zemanová Kamila  I V.A Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Helena Ševč íková   Balog Eugen  IV.B  Böhmerová Petra  IV.B  Budaiová Dorota  IV.B  Horváth Leon Justín  IV.B  Horváth Patrik  IV.B  Horváthová Aurélia  IV.B  Horváthová Etela  IV.B  Horváthová Jozefína  IV.B  Horv áthová Svetlana  IV.B  Jano Ramon  IV.B  Jano Vojtech  IV.B  Janová Emília  IV.B  Matová Lesana  IV.B  Mirga Adrián  IV.B  Moro Oliver  IV.B  Turták Patrik  IV.B  Turták Róbert  IV.B  Turtáková Emília  IV.B  Turtáková Samanta  IV.B  Turtáková Vanesa  IV.B Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Eva Timárová   Berdisová Natália  V.A  Bocskorás Jázmin  V.A  Csatlósová Denisa  V.A  Hajduček Daniel  V.A  Horváth Adrián  V.A  Horváth Alojz  V.A  Horváthová Kornélia  V.A  Hudiová Alžbeta  V.A  Ignáthová Liana  V.A  Janová Jesika  V.A  Kočiš Peter  V.A  Kulik Tomáš  V.A  Kuzma Róbert  V.A  Lukács Dominik  V.A  Matová Jessika  V.A  Némethová Miriam  V .A  Pribulová Katarína  V.A  Sabol Richard  V.A  Sokáčová Ema  V.A  Szabó Kristián  V.A  Škulková Lenka  V.A  Štefán Patrik  V.A  Takácsová Simona  V.A  Trešanská Kristína  V.A Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Mária Černá   Balogová Mária  V.B  Bašč úr  Ján  V.B  Csiszár Patrik  V.B  Čisárová Elena  V.B  Horváth Andreas  V.B  Horváth Dominik  V.B  Horváthová Helena  V.B  Horváthová Miroslava  V.B  Jano Jaroslav  V.B  Jano Kristián  V.B  Janová Elisabeth  V.B  Janová Henrieta  V.B  Janová Regina  V.B  Janová Scarlett  V.B  Kuruová Jessica  V.B  Matová Natália  V.B  Morová Helena  V.B  Žaludeková Viktória  V.B Priezvisko a meno  Trieda  PaedDr. Helena Hribová   Bárány Michal  VI.A  Bárány Peter  VI.A  Bolčáková Simona  VI.A  Budai Marek  VI.A  Csiszár Jozef  VI.A  Cs iszárová Hajnalka  VI.A  Čisár Bartolomej  VI.A  Čisárová Jessika  VI.A  Horváth Martin  VI.A  Horváth Zlatko  VI.A  Humenská Michaela  VI.A  Jano Alex  VI.A  Jano Samuel  VI.A  Miliczky Ladislav  VI.A  Németová Carmen  VI.A  Papernik Matúš  VI.A  Sajko Lukáš  VI.A  S itáš Roland  VI.A  Szantovszki Lukáš  VI.A  Štrompová Michaela  VI.A  Vilinský Dávid  VI.A Priezvisko a meno  Trieda  Ing. Vladimír Strýč ko   Böhmer Tibor  VI.B  Böhmerová Aurélia  VI.B  Horvát Leo  VI.B  Horvát Milan  VI.B  Horváth Alex ander  VI.B  Horváth Ladislav  VI.B  Horváth Matej  VI.B  Horváthová Gabriella  VI.B  Horváthová Nikola  VI.B  Horvátová Diana  VI.B  Horvátová Erika  VI.B  Jano Frederik  VI.B  Jano Jozef  VI.B  Janová Agnesa  VI.B  Janová Tatiana  VI.B  Kuru Armando  VI.B  Kuru Mila n  VI.B  Kuruová Alexandra  VI.B  Kuruová Kimberley  VI.B  Turták Kristián  VI.B  Turtáková Denisa  VI.B  Turtáková Rozália  VI.B  Turtáková Sofia  VI.B  Žiga Marián  VI.B Priezvisko a meno  Trieda  Mgr . Tünde Kissová   Angelovičová Krist ína  VII.A  Beluscsáková Simona  VII.A  Brezová Bibiána  VII.A  Csiszár Patrik  VII.A  Gábor Frederik  VII.A  Györgyová Frederika  VII.A  Horváth Eugen  VII.A  Horváth Kristián  VII.A  Horváthová Aneta  VII.A  Jakel Dominik  VII.A  Jano Emanuel  VII.A  Kuruová Perla  VII.A  Lučai Benjamín  VII.A  Mačinga Daniel  VII.A  Morová Graziella  VII.A  Szantovszki Marek  VII.A  Šundová Gabriela  VII.A  Takáčová Tamara  VII.A  Tóthová Kitti  VII.A  Turtáková Edita  VII.A  Vitániová Nikola  VII.A  Vojakovič Adrián  VII.A  Volesková Patríci a  VII.A  Žigová Alexandra  VII.A Priezvisko a meno  Trieda  Ing. Monika Stahovcová   Brezo Patrik  VIII.A  Budai Kevin  VIII.A  Cibere Marko  VIII.A  Čisárová Erika  VIII.A  Čisárová Ladislava  VIII.A  Ďurč o Matej  VIII.A  Harasti René  VIII.A  Hudi ová Martina  VIII.A  Ignáthová Tímea  VIII.A  Kanócová Vivien  VIII.A  Kiglerová Noémi  VIII.A  Kmeť Jaroslav  VIII.A  Knapová Sabína  VIII.A  Kočiš Štefan  VIII.A  Kövešdiová Lívia  VIII.A  Kupcová Zuzana  VIII.A  Lipták Peter  VIII.A  Mida Samuel  VIII.A  Molitoris ová Diana  VIII.A  Szakács Patrik  VIII.A Priezvisko a meno  Trieda  Ing. Jozef Tužinský   Balogová Esmeralda  VIII.B  Budai León  VIII.B  Čisár Mário  VIII.B  Horvát Kerény  VIII.B  Horváth Martin  VIII.B  Horváthová Andrea  VIII.B  Horváthová Ingri da  VIII.B  Horváthová Xénia  VIII.B  Jano Kerény  VIII.B  Janová Diana  VIII.B  Janová Irena  VIII.B  Janová Romana  VIII.B  Moro Marek  VIII.B  Žaludek Dezider  VIII.B Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Edita   Kardosová   Berecová Sandra  IX .A  Harastiová Nina  IX.A  Jobágy Daniel  IX.A  Kigler Karol  IX.A  Kočmároš Matúš  IX.A  Kušnírová Daniela  IX.A  Minár Samuel  IX.A  Pribula Roland  IX.A  Sajko Jaroslav  IX.A  Šunda Jozef  IX.A  Šušňáková Klaudia  IX.A  Tóthová Bernadett  IX.A  Trembecki Nicolas  I X.A  Urbánová Erika  IX.A  Végvári Matúš  IX.A Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Marta Šimčáková   Balog Slavomír  II.ŠT  Csiszár Kevin  II.ŠT  Čisár Nikolas  II.ŠT  Horváth Dominik  II.ŠT  Horváth Ernest  II.ŠT  Jano Mauricio  II.ŠT  Janová Mária  II.ŠT  Kuruová Vanesa  II.ŠT  Mata Erik  II.ŠT  Mata Mário  II.ŠT Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Helena Mikulová   Budaiová Nikola  III.ŠT  Horváth Dávid  III.ŠT  Horváth Štefan  III.ŠT  Horváthová Daniela  III.ŠT  Kandráč Richard  III.ŠT  Kuru Marek  III.ŠT  Mi rga Milan  III.ŠT  Morová Eugénia  III.ŠT  Turták Leonard  III.ŠT  Žiga Dávid  III.ŠT Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Tatiana Feliksová   Horváth František  IV.AŠT  Horváth Ján  IV.AŠT  Horváthová Alexandra  IV.AŠT  Horváthová Luciana  IV.AŠT  Jano Nicolas  IV.AŠT  Mata Martin  IV.AŠT  Matová Leona  IV.AŠT  Mirgová Aneta  IV.AŠT  Turtáková Daniela  IV.AŠT  Žiga Martin  IV.AŠT Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Gabriela Abošiová   Balogová Marianna  IV.BŠT  Čisár Sebastián  IV.BŠT  Gáborová Silvia  IV.BŠT  Horvá thová Jozefína  IV.BŠT  Jano Sebastián  IV.BŠT  Mirga Kristián  IV.BŠT  Moro Sebastián  IV.BŠT  Mórová Diana  IV.BŠT  Pohlotko Nicolas  IV.BŠT  Turtáková Mária  IV.BŠT Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Katarína Tompošová   Horváth Roland  IV. -  VI.ŠT  Horv áthová Paulína  IV. -  VI.ŠT  Horváthová Sabrina  IV. -  VI.ŠT  Jano Norbert  IV. -  VI.ŠT  Mata Marián  IV. -  VI.ŠT  Mirga Fernando  IV. -  VI.ŠT  Mirga Ján  IV. -  VI.ŠT  Turták Ivan  IV. -  VI.ŠT Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Marek Matta   Horváth Sebastian  V. ŠT  Jano Donald  V. ŠT  Jano Kevin  V. ŠT  Janová Pamela  V. ŠT  Kuru Esteban  V. ŠT  Makulová Judita  V. ŠT  Matová Marcela  V. ŠT  Mirga Miroslav  V. ŠT  Móro Daniel  V. ŠT  Putnoki Milan  V. ŠT  Turták Nikolas  V. ŠT  Turtáková Alfonzia  V. ŠT Pr iezvisko a meno  Trieda  Mgr. Ján Zámbory   Csiszár Róbert  VI. -  VII. ŠT  Horváthová Mária  VI. -  VII. ŠT  Janová Adriana  VI. -  VII. ŠT  Kuru Esteban  VI. -  VII. ŠT  Mirga Róbert  VI. -  VII. ŠT  Mirga Róbert  VI. -  VII. ŠT  Mirgová Ingrid  VI. -  VII. ŠT  Moro Ma rtin  VI. -  VII. ŠT  Moro Sebastián  VI. -  VII. ŠT  Móro Sebastián  VI. -  VII. ŠT  Turták Sebastián  VI. -  VII. ŠT  Turtáková Rebeka  VI. -  VII. ŠT Priezvisko a meno  Trieda  Ing. Miriam Rusnáková   Čisárová Jozefína  VII. -  VIII. ŠT  G ábor Kristián  VII. -  VIII. ŠT  Gáborová Esmeralda  VII. -  VIII. ŠT  Horváthová Emília  VII. -  VIII. ŠT  Horváthová Nikoletta  VII. -  VIII. ŠT  Jano Adrián  VII. -  VIII. ŠT  Jano Hynek  VII. -  VIII. ŠT  Mata Adrián  VII. -  VIII. ŠT  Moro Adrián  VII. -  VIII. ŠT  Morová An gelika  VII. -  VIII. ŠT  Turták Miroslav  VII. -  VIII. ŠT  Turtáková Diana  VII. -  VIII. ŠT Priezvisko a meno  Trieda  Mgr. Monika Sabolová   Horváth Christofer  VII. -  IX. ŠT  Horváth Kristián  VII. -  IX. ŠT  Horváthová Angelika  VII. -  IX. ŠT  Horvátho vá Frederika  VII. -  IX. ŠT  Janová Tatiana  VII. -  IX. ŠT  Kandráč Daniel  VII. -  IX. ŠT  Kuruová Rosalinda  VII. -  IX. ŠT  Kuruová Vanessa  VII. -  IX. ŠT  Matová Soňa  VII. -  IX. ŠT  Mirga Sebastian  VII. -  IX. ŠT  Morová Diana  VII. -  IX. ŠT  Pohlotko Marek  VII. -  IX. Š T
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.