Základná škola Veľká Ida
Menný zoznam žiakov podľa tried
Aktualizované: 03.11.2013
Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Valeč ková Marcela Mgr. Rácová Erika Ing. Nalevanková Lívia Čisárová Mary Jane 0. A Budaiová Vanesa 0.B Balogová Júlia 0.C Horváthová Dž esika 0. A Csiszár Justín 0.B Csiszár Mário 0.C Jano Alex 0. A Csiszárová Eva 0.B Csiszár Patrik 0.C Janová Anež ka 0. A Csiszárová Miroslava 0.B Horváth Damián 0.C Janová Melánia 0. A Horváth Denis 0.B Horváth Daniel Zdenko 0.C Janová Seherezádé 0. A Horváth Valentín 0.B Horváthová Mária 0.C Kuru Jozef 0. A Jano Dávid 0.B Horváthová Timea 0.C Mata Dominik 0. A Janová Sue Ellen 0.B Jano Alexander 0.C Mata Ján 0. A Kuru Dominik 0.B Jano Štefan 0.C Mirga Samuel 0. A Kuruová Seherezádé 0.B Janová Adela 0.C Moco Marek 0. A Mata Ľubomír 0.B Janová Daniela 0.C Mócová Slavomíra 0. A Matová Helena 0.B Mata Sebastián 0.C Moro Christofer 0. A Matová Melisa 0.B Matová Anna Kristína 0.C Morová Alana 0. A Mirgová Anna Mária 0.B Matová Monika 0.C Morová Anita 0. A Mirgová Zdenka 0.B Mirgová Šejla 0.C Putnoky Oskar 0. A Moróová Virginia 0.B Turtáková Fána 0.C Turták Fernando 0. A Turták Mário 0.B Turtáková Iveta 0.C Turták Nikolas 0. A Žigová Mariana 0.C Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Müllerová Blanka PaedDr. Horváth Vladimír Bodnárová Emília I.A Balog Fabián I.B Csiszár Damián I.A Balog Zdenko I.B Csiszárová Helena I.A Böhmerová Bianka I.B Csiszárová Laura I.A Horváth Mário I.B Čisár Rodrigo I.A Horváth Viktor I.B Faková Sandra I.A Horváthová Anna Mária I.B Horváth Ivan I.A Horváthová Dominika I.B Horváthová Kvetoslava I.A Horváthová Maxima I.B Kanč iová Martina I.A Horváthová Sofia I.B Kateržábek Nikolas I.A Horváthová Viktória I.B Lassú Dávid I.A Jano Leo I.B Lukács Martin I.A Jano Leonard I.B Mata Jozef I.A Janová Leona I.B Mata Róbert I.A Janová Natália I.B Matová Paula I.A Mata Dominik I.B Matová Petra I.A Mata Mário I.B Putnokyová Brenda I.A Matová Jasmína I.B Spišáková Michaela I.A Matová Vanesa I.B Studeníková Zuzana I.A Mirgová Amália I.B Turták León I.A Mirgová Nikola I.B Varadi Victoria I.A Morová Jasmína I.B Verešová Vivien I.A Turták Samuel I.B Zeherová Karolína I.A Turták Viktor I.B Turtáková Leóna I.B Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Radvanová Michaela Mgr. Focková Petra Csiszárová Laura I.C Balog Kevin I. D Čisár Justin I.C Horváth Benjamín I. D Horváthová Jana I.C Horváth Brien I. D Horváthová Maximiliána I.C Horváth Dominik I. D Horvátová Kornélia I.C Horváth Maximilián I. D Jano Eduard I.C Horváthová Anna I. D Jano Kristián I.C Horváthová Eugénia I. D Jano Martin I.C Horváthová Jessika I. D Janová Klaudia I.C Horváthová Miriam I. D Janová Magdaléna I.C Horváthová Nikola I. D Kandráč  Mário I.C Jano Sebastián I. D Kuruová Sandra I.C Jano Slavomír I. D Matová Veronika I.C Janová Emília I. D Mirga Alex I.C Janová Oxana I. D Mirga Gabriel I.C Kuru Frederik I. D Mirgová Dženifera I.C Mata Leo I. D Mirgová Mária I.C Matová Zuzana I. D Moro León I.C Mirga Kevin I. D Moro Vladislav I.C Mirgová Annamária I. D Moró Emilián I.C Moro Dávid I. D Morová Zdenka I.C Moro Erik I. D Putnoki Adrián I.C Morová Šarlota I. D Putnokyová Adriána I.C Žigová Martina I. D Turták Kevin I.C Turták Samuel I.C Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Hájeková Vlasta Mgr. Ševčíková Helena Mgr. Tóth Silvia Balog Viliam II.A Balogová Dana II.B Balog Samuel II.C Benö Alex II.A Balogová Tímea II.B Horváth Erik II.C Boháč ová Rebecca II.A Budaiová Barbora II.B Horváth Kevin II.C Budaiová Rebeka II.A Csiszár Marek II.B Horváth Nikolas II.C Csiszár Marek II.A Csiszár Vratko II.B Horváth Stanislav II.C Csiszárová Nikoleta II.A Čisárová Dominika II.B Horváth Tristan II.C Čisár René II.A Horváth Denis II.B Horváthová Sára II.C Čisárová Vanesa II.A Horváth František II.B Horvátová Valentína II.C Faková Dominika II.A Horváth Miroslav II.B Jano Mário II.C Horváthová Nikola II.A Horváthová Amanda II.B Janová Angelina II.C Ignáthová Lucia II.A Horváthová Jesika II.B Janová Dominika II.C Jano Emil II.A Jano Adrián II.B Janová Dominika II.C Janová Anna Mária II.A Jano Július II.B Janová Laura II.C Janová Laura II.A Jano Kevin II.B Janová Viera II.C Janová Lesana II.A Jano Róbert II.B Kuru Eduard II.C Kanč iová Vanesa II.A Jano Slavomír II.B Mata Dávid II.C Kassai Peter Patrik II.A Janová Slávka II.B Mata Nikolas II.C Kolpáková Klaudia II.A Janová Valentína II.B Mirga Dávid II.C Matisová Klára II.A Mirga Kevin II.B Mirga Diego II.C Matisová Sára II.A Mirgová Ifigénia II.B Moro Alan II.C Petricsko Tomáš II.A Mirgová Marisa II.B Moró Ondrej II.C Šerfő ző Alex II.A Mórová Leonarda II.B Morová Lucia II.C Turták Frederik II.C Turtáková Leonarda II.C Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Fedorová Andrea PaedDr. Gӧtzová Alena Ing. Babica Ivo Bač ová Michaela III.A Böhmer Adam III.B Balog Ivan III.C Baláž Samuel III.A Csiszár Martin III.B Balogová Jana III.C Csiszár Milan III.A Csiszár Tibor III.B Horvát Jozef III.C Csiszárová Tímea III.A Červeň áková Perla III.B Horváth Damián III.C Čigášová Nella III.A Čisár Dominik III.B Horváth Milan III.C Ferencziová Liana III.A Ďurč ová Vanesa III.B Horváth Nikolas III.C Gaž iová Blanka III.A Guba Michal III.B Horváth Samuel III.C Harbulyáková Laura III.A Horváth Viktor III.B Horváth Tomáš III.C Havrila Tobias III.A Ivanko Sebastián III.B Horváthová Zdenka III.C Horváth Karol III.A Jano Eduard III.B Janová Diana III.C Horváthová Jennifer III.A Kuzma Samuel III.B Janová Valentína III.C Janová Sofia III.A Mata Pavel III.B Kuru Július III.C Kiss Oliver III.A Mirga Zdeno III.B Mirga Ján III.C Luč aiová Natália III.A Mirgová Ema III.B Mirga Mikuláš III.C Lukáč ová Gabriela III.A Mižáková Alexandra III.B Moro Dominik III.C Lukáč ová Letícia III.A Nalevanková Katarína III.B Turták Dominik III.C Majoroš Maximilián III.A Pomothyová Evelin III.B Turták Slavomír III.C Plošticová Sabína III.A Sabo Leo III.B Žiga Pavel III.C Putnokyová Jaroslava III.A Sabová Lea III.B Putnokyová Nikola III.A Tirpák Zsolt III.B Spišáková Vanesa III.A Vaňo Federico III.B Širila Dávid III.A Vasiľ Róbert III.B Timárová Emma III.A Zemanová Francesca III.B Turták Koloman III.A Volesko Martin III.A Žilla Martin III.A Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Pilipč uková Natália Mgr. Kušnír Branislav Balogová Eugénia IV.A Balog Marián IV.B Balogová Vanesa IV.A Balogová Marianna IV.B Bašč úrová Jana IV.A Gáborová Dominika IV.B Csiszár Marko IV.A Horváthová Anastázia IV.B Csiszárová Venuša IV.A Horváthová Daniela IV.B Gaži Jaroslav IV.A Horváthová Lesana IV.B Gažiová Melisa IV.A Horváthová Marianna IV.B Horváth Jozef IV.A Horváthová Patrícia IV.B Horváthová Erika IV.A Horváthová Samanta IV.B Horváthová Mária IV.A Horváthová Valentína IV.B Jano Martin IV.A Jano Erik IV.B Janová Dominika IV.A Jano Ján IV.B Janová Lenka IV.A Janová Sára IV.B Janová Vanesa IV.A Kuruová Alfonzia IV.B Kuruová Agnesa IV.A Mirga Dominik IV.B Lacko Marián IV.A Moróová Alžbeta IV.B Matisová Kristína IV.A Morová Kristína IV.B Mirga Mário IV.A Morová Slavomíra IV.B Mirgová Bianka IV.A Székesi Ladislav IV.B Morová Jozefína IV.A Turták Kristián IV.B Rybárová Larisa IV.A Turták Róbert IV.B Turták Adolf IV.A Turtáková Daniela IV.B Turtáková Annamária IV.A Volesko Dávid IV.A Volesko Kevin IV.A Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Kissová Tünde Ing. Strýč ko Vladimír  Bač ová Miroslava V.A Budaiová Sára V.B Baláž Marek V.A Červeň áková Tímea V.B Benöová Sára V.A Čisár Martin V.B Bobalová Cynthia Victoria V.A Horváth Jozef V.B Breškovič Patrik V.A Horváth Július V.B Csiszárová Libuša V.A Horváth León V.B Čisárová Melisa V.A Horváth Samuel V.B Fako Dalibor V.A Horváth Sean V.B Farkašová Tamara V.A Horváthová Daniela V.B Horváthová Vanesa V.A Horváthová Dominika V.B Husár Dávid V.A Horváthová Izabela V.B Iglai Lukáš V.A Horváthová Tímea V.B Jano Dominik V.A Jano Diego V.B Janová Pamela V.A Janová Adriána V.B Kerekesová Michaela V.A Janová Helena V.B Koč išová Lenka V.A Janová Lesana V.B Lukáč ová Nikola V.A Mirga Dominik V.B Madár Daniel V.A Mirga Mário V.B Molitoris Dávid V.A Mirgová Anabela V.B Novák Kristián V.A Mócová Júlia V.B Pálfiová Bianka Karmen V.A Turtáková Aurélia V.B Spišáková Gabriela V.A Turtáková Gizela V.B Staň ová Patrícia V.A Turtáková Milana V.B Szantovszká Daniela V.A Tilimonová Karolína V.A Tirpáková Simona V.A Trešanski Sebastián V.A Turták Patrik V.A Urbánová Rebeka V.A Vaň ová Liliana V.A Vidlič ka Viktor V.A Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Ing. Stahovcová Monika Mgr. Rajň ák Daniel B. Kulcsárová Simona VI.A Balog Eugen Balint Leonard VI.A Budaiová Dorota Bártoš Daniel VI.A Čisár Fabián Berdisová Ivana VI.A Čisár Samuel Bodnár Roman VI.A Horváth Matej Csatlós Attila VI.A Horváthová Jozefína Ďurč ová Emma VI.A Horváthová Miroslava Fako Nikolas VI.A Horváthová Svetlana Flóra Sebastián VI.A Horvátová Alž beta Harasin Peter VI.A Jano Dominik Harastiová Vanda VI.A Jano Gabriel Horváth Jozef VI.A Janová Emília Jakelová Simona VI.A Janová Henrieta Janová Juliána VI.A Jurč ák Ladislav Janová Norma VI.A Kuruová Anna Kolpák Emanuel VI.A Kuruová Vanesa Košíková Natália Karin VI.A Matová Jessica Kulik Patrik VI.A Matová Lesana Kundráková Andrea VI.A Matová Lívia Kuzma Dávid VI.A Mirga Adrián Madak Richard VI.A Mirgová Miroslava Nalevanko Dominik VI.A Moro Oliver Pomothyová Kornélia VI.A Pohlotko Viliam Skapinyeczová Sofia VI.A Turták Patrik Szabó Alexandra VI.A Turták Róbert Szalaba Oliver VI.A Škulka Oliver VI.A Takáč ová Patrícia VI.A Turtáková Aneta VI.A Turtáková Vanesa VI.A Vidlič ková Viktória VI.A Vitániová Vanesa VI.A Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Kardosová Edita Mgr. Timko Peter Ádámová Valentína VII.A Bakši Tomáš VII.B Balážová Agnesa VII.A Čisárová Elena VII.B Balog Kevin VII.A Grác Samuel VII.B Balogová Jesika VII.A Harasinová Tamara VII.B Beluscsák Patrik VII.A Horváth Alojz VII.B Billiová Stacey VII.A Horváth Dominik VII.B Bodnár Michal VII.A Horváth Patrik VII.B Böhmerová Petra VII.A Horváthová Aurélia VII.B Cibereová Lea VII.A Jano Vojtech VII.B Fujdiarová Andrea VII.A Janová Elisabeth VII.B Harbuľáková Brigita VII.A Janová Regina VII.B Horváth Július VII.A Kaduk Markus VII.B Horváth Leon Justín VII.A Kerekesová Patrícia VII.B Horváthová Etela VII.A Kigler Roland VII.B Hýroš Adam VII.A Lukácsová Natália VII.B Koč iš Michal VII.A Midová Lara VII.B Koncz Róbert VII.A Pollák Maxim VII.B Kováč ová Liana VII.A Sitáš Samuel VII.B Morová Helena VII.A Stefán Šimon VII.B Šárossyová Simona VII.A Szilasi Šimon VII.B Turtáková Samanta VII.A Štefán Samuel VII.B Zástava Marcel VII.A Trelová Chanel VII.B Zemanová Kamila VII.A Priezvisko a meno Trieda Mgr. Timárová Eva Ádám Sebastián VIII.A Bártoš Kristián VIII.A Berdisová Natália VIII.A Bocskorás Jázmin VIII.A Csatlósová Denisa VIII.A Gábor Frederik VIII.A Hajduč ek Daniel VIII.A Horvát Milan VIII.A Horváth Adrián VIII.A Horváth Ladislav VIII.A Horváth Zlatko VIII.A Horváthová Kornélia VIII.A Hudiová Alžbeta VIII.A Ignáthová Liana VIII.A Janová Jesika VIII.A Kočiš Peter VIII.A Kulik Tomáš VIII.A Kuru Milan VIII.A Kuzma Róbert VIII.A Lukács Dominik VIII.A Némethová Miriam VIII.A Pribulová Katarína VIII.A Sabol Richard VIII.A Sokáč ová Ema VIII.A Szabó Kristián VIII.A Škulková Lenka VIII.A Štefán Patrik VIII.A Trešanská Kristína VIII.A Priezvisko a meno Trieda PaedDr. Gálová Agnesa Csiszárová Hajnalka IX.A Čisár Bartolomej IX.A Horváth Martin IX.A Horvátová Erika IX.A Humenská Michaela IX.A Jano Alex IX.A Jano Jozef IX.A Jano Samuel IX.A Kuru Armando IX.A Lešč inský Erik IX.A Németová Carmen IX.A Papernik Matúš IX.A Sajko Lukáš IX.A Sitáš Roland IX.A Szantovszki Lukáš IX.A Štrompová Michaela IX.A Turtáková Edita IX.A Vilinský Dávid IX.A Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Sabolová Monika Mgr. Weissová Barbora Mgr. Hajduková Mária Csiszárová Norma II. ŠT Horváth Alex III. AŠT Gáborová Jozefína III. BŠT Čisár Sebastián II. ŠT Horváth Dominik III. AŠT Horváthová Izabela III. BŠT Čisárová Nikola II. ŠT Horváth Ernest III. AŠT Horváthová Miriam III. BŠT Horváth Mário II. ŠT Horváth Maximilián III. AŠT Kandráč ová Lea III. BŠT Horváth Zdenko II. ŠT Jano Sebastián III. AŠT Kuru Dávid III. BŠT Janová Dominika II. ŠT Janová Silvia III. AŠT Kuru Eduard III. BŠT Mirgová Anastázia II. ŠT Matová Xénia III. AŠT Mirgová Alž beta III. BŠT Morová Júlia II. ŠT Mirga Oskar III. AŠT Morová Martina III. BŠT Turták František II. ŠT Moro Kristián III. AŠT Putnoki Sebastián III. BŠT Turtáková Diana II. ŠT Mórová Salome III. AŠT Turták Slavomír III. BŠT Turtáková Mariana III. AŠT Priezvisko a meno Trieda Mgr. Tompošová Katarína Horváthová Paulína II.-VII. B ŠT Horváthová Sabrina II.-VII. B ŠT Jano Norbert II.-VII. B ŠT Kandráč Jozef II.-VII. B ŠT Mata Mário II.-VII. B ŠT Mirga Fernando II.-VII. B ŠT Mirga Ján II.-VII. B ŠT Turták Ivan II.-VII. B ŠT Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Besterciová Mária Mgr. Abošiová Gabriela Mgr. Palaščáková Iveta Csiszár Ivan IV. ŠT Balog Slavomír V. ŠT Balogová Edita VI. ŠT Čisár Nikolas IV. ŠT Budaiová Nikola V. ŠT Csiszárová Angelika VI. ŠT Horváth Keve IV. ŠT Csiszár Kevin V. ŠT Čisár Eugen VI. ŠT Horváthová Diana IV. ŠT Čisár Nikolas V. ŠT Janová Palmíra VI. ŠT Janová Katarína IV. ŠT Čisár Sebastián V. ŠT Kandráč ová Leona VI. ŠT Janová Ľubica IV. ŠT Horváth Dominik V. ŠT Kandráč ová Marianna VI. ŠT Janová Silvia IV. ŠT Horváth Štefan V. ŠT Moró Kristián VI. ŠT Kandráč ová Katarína IV. ŠT Jano Mauricio V. ŠT Morová Liliana VI. ŠT Kuruová Vanesa IV. ŠT Janová Mária V. ŠT Pohlotko Nicolas VI. ŠT Matová Viktória IV. ŠT Kuru Marek V. ŠT Putnoki Milan VI. ŠT Mirga František IV. ŠT Mata Erik V. ŠT Turtáková Daniela VI. ŠT Móro Sebastián IV. ŠT Mirga Milan V. ŠT Turtáková Leona VI. ŠT Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Priezvisko a meno Trieda Mgr. Mač áková Mária Mgr. Zámbory Ján Mgr. Matta Marek Horváth Dávid VI.-IX. ŠT Balogová Marianna VII.ŠT Horváthová Luciana VII.-VIII. ŠT Horváth Jozef VI.-IX. ŠT Gáborová Silvia VII.ŠT Jano Sebastián VII.-VIII. ŠT Horváthová Daniela VI.-IX. ŠT Horváth František VII.ŠT Janová Pamela VII.-VIII. ŠT Kandráč  Erik VI.-IX. ŠT Horváth Ján VII.ŠT Kuru Esteban VII.-VIII. ŠT Kandráč  Richard VI.-IX. ŠT Horváthová Alexandra VII.ŠT Makulová Judita VII.-VIII. ŠT Kuru Esteban VI.-IX. ŠT Horváthová Jozefína VII.ŠT Matová Leona VII.-VIII. ŠT Mata Alex VI.-IX. ŠT Jano Nicolas VII.ŠT Matová Marcela VII.-VIII. ŠT Móro Sebastián VI.-IX. ŠT Mata Martin VII.ŠT Mirga Miroslav VII.-VIII. ŠT Morová Eugénia VI.-IX. ŠT Mirga Kristián VII.ŠT Moro Sebastián VII.-VIII. ŠT Morová Norma VI.-IX. ŠT Mirgová Aneta VII.ŠT Móro Daniel VII.-VIII. ŠT Turták Leonard VI.-IX. ŠT Morová Diana VII.ŠT Turtáková Alfonzia VII.-VIII. ŠT Turtáková Mária VI.-IX. ŠT Turtáková Emília VII.ŠT Žiga Martin VII.-VIII. ŠT Žiga Dávid VI.-IX. ŠT
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - SCHORPIO.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.